babels logo
| | | |
Agenda
+ Babels meetings

Event-related
+ European SF
+ World Social Forum
+ FAME 2012 Alternative World Water Forum
+ Babels Intl. Meeting
+ Archives

Localised
+ Egypt
+ Nederland
+ Argentina
+ Brasil
+ Colombia
+ France
+ Italia
+ México
+ Perú
+ Uruguay
+ Tunisie

Long-term
+ Interpretation equipment
+ SitPrep didactic DVDs
+ Transtrad
+ Lexicons

Participate with Babels!
+ Deutsch
+ English
+ Español
+ Français
+ Italiano
+ Português
+ ελληνικά
+ Pусский
+ Română
+ Hrvatski
+ Magyar
+ Nederlands
+ Polski
+ Català
+ Latviešu


 Prima pagină > Participate with Babels! > Română

[ ca de el en es fr hu it lv pl pt ro ]

Despre noi / Contact

(Data: 7 octombrie 2005)

Cine este Babels?

Babels este o reţea de interpreţi şi traducători benevoli, născută din procesul Forumurilor Sociale, spaţii experimentale de întrunire a mişcărilor şi organizaţiilor din diferite ţări şi regiuni. Aceste spaţii nu ar putea exista fără comunicare interlingvistică şi interculturală.

Babels include activişti de diferite tendinţe şi provenind din medii diverse, uniţi cu scopul de a transforma şi de a dezvolta Forumurile Sociale. Prin munca noastră, dăm cuvântul la oameni de diferite limbi şi culturi, luptând pentru dreptul tuturor (chiar şi al celor ce nu vorbesc o limbă colonială), de a contribui la opera noastră comună. Încercăm să oferim tuturor şansa de a se exprima în limba în care doresc, iar rezultatele dezbaterii sunt astfel transformate printr-o mai mare diversificare a contribuţiilor.

Cum funcţionează Babels?

Babels este o reţea orizontală, neierarhizată, fără nici o structură permanentă, în cadrul căreia suntem toţi benevoli şi efectuăm sarcini la care ne angajăm de bună voie. Unii dintre noi sunt interpreţi în cabină, alţii ajută în mod voluntar la organizarea diferitelor proiecte pe care le iniţiază sau la care contribuie reţeaua. Alţii creează glosare pentru a internaţionaliza, răspândi şi da formă la limba cauzelor ce prezintă un interes pentru noi. Contribuim cu toţii la dezbaterea politică şi la experimentarea în domeniul activismului lingvistic şi al organizaţiei orizontale.

Babels este un actor politic şi nu un furnizor de servicii lingvistice. Munca noastră cuprinde numai proiecte la care am fost implicaţi de la început, contribuind, prin ideile şi cererile noastre, la definirea proiectului însuşi.

De unde provine Babels

Primul Forum Social European a avut loc în Florenţa, în noiembrie 2002. Cu nu mai mult de trei luni înainte de acest eveniment, a fost iniţiat un proces autoorganizat de căutare de traducători şi interpreţi pentru forumul respectiv. Un număr important (şi totuşi insuficient) de interpreţi activişti benevoli s-au reunit în aceste trei luni. Astfel a luat naştere Babels.

De atunci şi până în prezent, Babels a participat la forumurile europene de la Paris şi Londra, la FSM 2004 de la Mumbai, la FSM 2005 de la Porto Alegre; la FSA 2004 de la Quito, precum şi la o serie de întruniri de talie mai restrânsă, de genul forumurilor tematice şi adunărilor împotriva războiului, a G8, forumul pescarilor etc.).


Contact

INFO GENERALE.: info@babels.org


- ARGENTINA : babels-ar@babels.org
- BELGIQUE - BELGIË: babels-be@babels.org
- COLOMBIA : babels-co@babels.org
- BRASIL : babels-br@babels.org
- DEUTSCHLAND : babels-de@babels.org
- Ελλαδα : babels-el@babels.org
- ESPAÑA : babels-es@babels.org
- FRANCE : babels-fr@babels.org
- MAGYARORSZÁG: babels-hu@babels.org
- ITALIA: babels-it@babels.org
- 日本: babels-ja@babels.org
- 한국 : babels-ko@babels.org
- PERÚ : babels-pe@babels.org
- POLSKA: babels-pl@babels.org
- Росси́я: babels-ru@babels.org
- SUISSE - SCHWEIZ: babels-ch@babels.org
- TÜRKIYE: babels-tr@babels.org
- UNITED KINGDOM: babels-uk@babels.org
- UNITED STATES OF AMERICA: babels-usa@babels.org
- URUGUAY: babels-uy@babels.org


Probleme tehnice: babels-tech (@) babels.org

 
Versiunea imprimabilă Versiunea imprimabilă

În aceaşi rubrică

logo_spip firefox css xhtml | Secţiunea protejată problemes | Harta site-ului | top