babels logo
| | | |
Agenda
+ Babels meetings

Event-related
+ European SF
+ World Social Forum
+ FAME 2012 Alternative World Water Forum
+ Babels Intl. Meeting
+ Archives

Localised
+ Argentina
+ Brasil
+ Colombia
+ France
+ Italia
+ México
+ Perú
+ Uruguay
+ Tunisie
+ Egypt
+ Nederland

Long-term
+ SitPrep didactic DVDs
+ Transtrad
+ Lexicons
+ Interpretation equipment

Participate with Babels!
+ Deutsch
+ English
+ Español
+ Français
+ Italiano
+ Português
+ ελληνικά
+ Pусский
+ Română
+ Hrvatski
+ Magyar
+ Nederlands
+ Polski
+ Català
+ Latviešu


 Начало > Event-related > European SF > FSE-ESF 2006

[ bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ro ru ]

ЕПС (Европейска Подготвителна Среща)– Доклад от Истанбул EPA, 22 – 25 септември, 2005 година

(Дата: 10ти октомври 2005)

Алексис, Али, Бруно, Дора, Южени, Грегор, Ирма, Лоран, Мария, Марта, Нур, Панайотис, Спирос и Яман взеха участие в изготвянето на този доклад

 Това е съвместен доклад на ALIS и Babels.

Този доклад бе изготвен вследствие провеждането на много официални и неофициални срещи с делегации, отделни групи и организации от различни държави, както и с Работните групи на ЕПС и самата ЕПС, и не на последно място – в резултат на многобройните срещи на нас самите.

Този доклад има за цел да акцентира върху различни нови обстоятелства около ЕПС, комбинирайки вече взети решения, подлежащи на допълнително дискутиране с всички организации и решенията на самата ЕПС. Информацията, представена по-долу, ще затвърди или обратно, ще промени, организационната рамка на този проект.

Докладът е разделен на няколко части
1-Логистична и Практическа Информация
2- Езици и Организация на Кабинки
3- Мобилизация и Контакт
4- Избор и Качество
5- Предстояща ЕПС
6- Доклад на Доброволците на Babels в Гърция

Ако искате да коментирате този доклад, да добавите информация или коментар, моля, не се колебайте да се включите в нашия Форум.


1- Логистична и Практическа Информация

a) Дати

Следващият Европейски Социален Форум (ЕСФ) ще се състои от 6ти до 9ти април 2006 година. (Решение на ЕПС, Истанбул)

b) Участници

Планирано е участието на 50 000 участници в ЕСФ2006.

c) Място на провеждане на ЕСФ

Все още върви дискусия относно това къде да се проведе Форума: старото летище, разположено в югозападната част на града, до което с обществения транспорт се стига лесно, и университета, разположен в центъра на града. Ние горещо препоръчваме на Организационния Комитет да се спре на един от тези два избора колкото е възможно по-скоро, за да могат различните групи, участващи в този проект да работят с конкретни параметри. Защитавахме позицията си избора на място на провеждане на форума да бъде летището, основавайки се на следните два аргумента:
 Университетът е прекалено малък и това ще наложи поставянето на много временни пристройки за целите на форума. Така много от заседанията ще се провеждат именно в тези нестабилни временни зали.От досегашния си опит, подобни временни заграждения затрудняват слушателите да чуят говорещия и влошават работната обстановка като цяло.
 Старото летище, тъй като някога е било летище, е сравнително ‘чисто’ по отношение на FM честотите, което ще улесни функционирането на оборудването на ALIS.

Окончателното решение на Организационния Комитет за място на провеждане на Форума ще бъде взето следващия месец.

d) Настаняване

Организационния Комитет организира настаняване за доброволците на Babels. Ако мястото на провеждане на Форума бъде летището, възможно е договарянето с близко разположените градове за уреждането на въпросите с настаняването. Настаняването ще се осъществява под формата на настаняване в домашни условия колкото е възможно по-близо до мястото на провеждане на Форума. До някаква степен възможно е и настаняване в къщи за гости в съседен близко разположен град (в случай, че мястото на провеждане е старото летище).

e) Кабинки.

Кабинките ще бъдат издигнати съгласно проекта на ALIS. Ще бъдат конструирани 150 кабинки на мястото на провеждане на Форума и допълнителни 50 кабинки ще бъдат подсигурени, в случай, че възникне технически проблем, изискващ замяната им по време на провеждане на Форума. Всички кабинки ще бъдат от затворен тип. Стандартните кабинки по време на ЕСФ2006 кабинките ще са оборудвани със следното:
 2 стола и 1 маса
 2 комплекта слушалки
 2 микрофона
 1 конзола с 2 отделни комплекта за настройки
 1 FM предавател
Препредаването между отделните кабинки ще функционира независимо от FM трансмисията Ние настояваме качеството на слушалките да е особено високо.
Тестовете, извършени от преводачите в Истанбул дадоха положителен резултат, въпреки, че те отбелязаха, че звукът в слушалките трябва да е по-силен, а към контролната кутия с настройките трябва да се включи и опция за регулация на звука. За постигане качеството на приемане както в Истанбул и с единичния вид на оборудване, какъвто бе ползван там, трябва да се работи допълнително, тъй като вероятно ще се наложи хората да носят слушалките по цял ден.

До 15 октомври Babels следва да изпрати на Alis документ, в който да опише спецификациите на кабинките (материали, които да бъдат използвани, размер и др.), както и указания за разполагането на кабинките в различните зали.

f) Обиколки

За доброволците на Babels ще бъдат предвидени обиколни турове из Атина, където ще се проведе ЕСФ, и те ще бъдат организирани от Организационния Комитет на ЕСФ. Все още, обаче, се обсъжда следното: предплатени билети (магнитни билети или подобни) или възстановяване на сумите при пристигане на доброволците в Атина. Поради големия брой на хората, които ще дойдат от източна и централна Европа, Балканите и Турция, където финансовите възможности на хората не са големи и те не могат да заплатят предварително тези обиколки и поради факта, че по подобен начин стои въпроса и с хора от други региони, ние смятаме, че идеята с предплащането трябва да се разработи допълнително, дори, ако на индивидуална база се предлага и възстановяване на суми при някои определени обстоятелства.

e) Работни условия

Още веднъж бе подчертано колко голямо е значението на добрите работни условия, защото, все пак, доброволците не са роби. Ако всеки разбира факта, че Социалния Форум, поради ред причини, , сам по себе си, е изключителен и независим момент, то тогава ние трябва съвсем отговорно да подходим към него и да сме съвършено открити по отношение на работните условия. Бе направено предложение този въпрос да се обсуди с всички участващи на доброволни начала в ЕСФ2006 през декември, когато ще имаме повече и по-конкретна информация от гръцкия Организационен Комитет. Затова най-късно през януари бихме могли да публикуваме документ, който да могат да прочетат всички преди да вземат окончателно решение дали ще участват като доброволци на ЕСФ2006.

2- Езици и Организация на Кабинките

a) Източноевропейски и централноевропейски езици и балкански езици

ЕПС постигнаха споразумение по предложението на Групата по разширяване на ЕСФ за това да се включат във всяка стая, в която ще се превежда, по една кабинка за език от Източна и Централна Европа и Балканите.

След много разговори, проведени с делегациите от Русия, Унгария и Румъния преди срещата на РГ по Разширяването, бе взето именно това решение, с цел да се демонстрира ангажираността на ЕСФ към този регион конкретно. Този вариант бе сметнатза особено успешен и ефективен за целта си, а именно – включването и подготовката за работа с ЕСФ на сега стартиращи дейността си движения, групи, организации и отделни лица от този регион. В този смисъл и организацията на превода и оборудването за него са от много голямо значение за резултатите, които ЕСФ ще даде като цяло.

След обсъждане с националните делегации, присъстващи на дискусията, бе определен следния ред на дейност по организация на Форума. Той е разделен на следните четири елемента:
 Определяне на поне едно лице за контакт за език, което да живее в държавата/вите и свързването с него от страна на мобилизационния комитет или съществуващ Национален СФ и неговите структури (Започва сега и продължава до първата седмица на октомври)
 Мобилизиране и контакт чрез средствата за комуникация на различните организации и мобилизационния комитет или съществуващите национални Социални Форуми (от октомври до декември) но също така и организиране контакти с организациите на професионалните устни преводачи, както и с езиковите школи и тези за преводачи . РГ по разширяването следва да даде оценка по време на следващата ЕПС за да могат отделните делегации да договорят своите квоти за различните езици.
 Избор и организация на обиколките (от декември до февруари)
 Определяне на езиците за всяко отделно събитие (от декември до март). Препоръчваметози процес да протича по време на структурирането на програмата, след което да има среща, на която да се финализира това определяне на езици, преди да бъде отпечатана програмата на ЕСФ.

b) Турски и кюрдски езици

По време на дискусиите беше договорено, че има нужда от включването на кюрдски езици, и, че това следва да бъде ангажимент на доброволците на Babels от Турция и Турския Социален Форум, който включва кюрдски организации и кюрди от други организации. В зависимост от крайния брой присъствие на турски език в кабинките, ние предлагаме,ако е необходимо към същата квота да бъде включена и кюрдската кабинка, ако е необходимо, за да не се създава обстановка, по-напрегната отколкото е в момента по отношение на присъствието на езици като испански, немски, италиански и френски.

c) Брой на кабинки във всяка зала.

Ограничения:
 Във всяка от залите ще се превеждат три езика: гръцки, английски и 1 източно или централно европейски или балкански език и, вероятно, това ще бъде турският в 33 до 50% от случаите, в зависимост от броя на делегатите от турската делегация.
 Брой на говорещите, които ще бъдат превеждани всеки ден: около 600
 ниво на отклонения в последния момент от Официалната програма (промяна на говорещите, отмяна на участие, промяна на предварително обявения за лекцията език) 25% минимум, ако се сравнява с предишния Форум от подобен размер (минимум 40-50 зали с превод, съответстващ на предварително обявения, което представлява 50% от общо броя на залите за конференция, налични на летището)
 Финализиране на Официалната Програма – вероятно, една седмица или по-малко преди ЕСФ (точно преди края на крайния срок за отпечатване на програмата)

След многобройни опити бе направено следното предложение, включващо:
 да не се свързва езика на аудиторията с езика на говорещите, което означава броят на кабинките ще бъде равен на броя на езиците, предлагани на аудиторията, като така говорещите ще могат да говорят на по-голям брой езици, от планирания един за всяко от отделните събития. Това, разбира е възможно, при условия, че има поне един преводач, който да владее един от “междинните” е тази зала като пасивен чужд език. Също ще настояваме предварително да бъдем уведомени за езика на говорещия, и да получим напечатано словото им, ако това е възможно, или поне резюме на това, което ще говорят. Поради тази причина направихме електронен вариант за регистрацията на всяко от събитията на ЕСФ.
 да не се намалява съотношението между залите с превод и залите без превод за на не се преекспонира нуждата от превод извън определените за целта зали.
 да не се прекалява с броя на каналите в региона на ЕСФ, което може да доведе до голям брой вълнови смущения и усложнения в подготовката.

Предложението е следното: всяка стая с превод на ЕСФ2006 да включва 5 кабинки, отговарящи на 5 езика за аудиторията. Така ще се осигурява превод в 30 стаи, което е 150 кабинки. Освен това и с цел съотношението между стаи с превод и стаи без превод да е от 30% до 50%, ние обсъдихме и възможността да се обособят много малки помещения (за 50-60 човека или по-малко), 10 от които да са оборудвани с една кабинка (един канал) за два езика, защото така, в зависимост от езика, хората могат да ползват слушалките или не. Ако такова едно решение е приложимо, нивото на резервни кабинки ще падне до 40 кабинки. Ние, разбира се, отбелязваме, че всяко решение за броя на кабинките е от огромно значение за броя на устните преводачи, затова трябва да се взима с голямо внимание и достатъчно предварително.

d) Запис.

Записа на превежданите конференции на всички езици е част от проекта на ALIS. Освен това Германският Социален Форум се опитва заедно с помощта на ALIS да създаде проект, който да позволи на Регионалния Социален Форум в Германия да организира събитията по време на седмицата на Форума с помощта на материали (видео и аудио), предоставени по интернет. Освен това, международният Паметен Проект на ЕСФ може да финансира част от проекта на ALIS ако успее да предостави запазен архив и индексиране на необработените материали от Паметния Проект на ЕСФ2003, които да се ползват за ЕСФ06.

Членове на Babels подчертаха важността това да се обсъди допълнително с доброволците за да се намери най-ефективно решение. Разбира се, всички материали следва да са анонимни и с лицензирани с Creative Common license (Attribution-NonCommercial-ShareAlike).

3- Мобилизация и контакт

В Гърция вече тече процес на мобилизация, но той следва да бъде утвърден в идващите месеци.

На 15 октомври ще се проведе среща в Румъния с Румънския Социален Форум. В нея ще се включи и гръцкия Организационен Комитет, включително Babels и Alis, които са негови членове.

По отношение на Турция, следва да бъде изготвено едно споразумение с Турския Социален Форум, което да се разпространи чрез техните средства за комуникация, един призив за доброволци, проект за който е подготвен от гръцка страна и вече се разпространява в гръцкото пространство по подобен начин. Следва да се установят контакти с вече съществуващи организации от преводачи и школи за преводачи за евентуалното им включване.

По отношение на Русия, ще се случи вероятно същото както и с Турция, но в зависимост от резултата от дискусиите с руската страна по време на ЕРС. Мобилизацията в Украйна, Беларус, Русия и Балтийските държави се координира с помощта на организации от региона.

По отношение на Унгария, на същата основа вече бяха установени контакти. Следващата ЕРС ще бъде чудесна възможност, особено за този език, за включване в глобалната структура на проекта.

4- Избор и качество

SitPrep.
 Отворената система за разпространение се разви още веднъж до малко високо ниво чрез новосъздадените Пункт за Физическо Разпределение в Русия у турция и втория такъв за Гърция.
 Принципите на репортаж от мястото на събитието бяха обсъдени подробно по време на специалните срещи за да включат резултати от практиката.

Избор
 Бе отбелязано, че що се отнася до проводаческите кабинки с езици, различни от вече споменатите, и особено за ИТ кабинката, мобилизационния период отговаря на периода на селекция тъй като за ИТ кабинката, но, вероятно също и за ФР, ГЕР и ИСП вече има много по-голям брой от доброволци, отколкото са нужни.
 За ФР кабинка имаше дискусия между френската страна и турски представители в тази кабинка. Бе решено приоритет за тази кабинка да имат представителите на Турция или други държави или Гърция пред тези на Швейцария, Белгия и Франция. В зависимост от финансовите средства ще се опитаме да подсигурим присъствието на устни преводачи с френски от Сенегал и Мали, които започват да се мобилизират за Световния Социален Форум в Бамако (януари 2006 година). (Състоя се една специална среща с представители на Африканския СФ, участващи в ЕПС по повод това и във връзка с бъдещо включване на ALIS и Babels. Следващата седмица в Бамако ще се проведе една Подготвителна среща за ССФ06 в Мали.)

Качество и Сертификати
Предложението е Babels да не издава сертификати за участието в ЕСФ06 в Атина. Гръцкият Организационен Комитет може, ако необходимо, да изпрати на доброволците покана и да издаде удостоверение за доброволец в ЕСФ. Всички по-конкретни сертификати следва да се избягват за да се избегнат злоупотреби, които да позволят разрастването на преводаческа дейност в “сивия сектор” благодарения на един такъв сертификат за преводач, издаден от Babels удостоверяващ участие в ЕСФ. И все пак, школите за преводачи могат да работят по специални договорености с Гръцкия Организационен Комитет.

Нур предложи през следващите седмици, заедно с няколко професионални преводачи, да изготви кратък документ, в който да опише защо трябва да се смесят кабинките (с непрофесионалисти) и защо това е важно, но не бива да става повод за намаляване качеството на преводаческите услуги или да се прави компромис с етиката на преводаческата професия.

5- Предстояща ЕПС

Следващата ЕПС ще се състои във Виена от 5 до 8 януари.

Езиците за следващата ЕПС вече са избрани: ГЕРМ, ГР, АНГЛ, ФР, УНГ, РУМ след обсъждане с австрийските и гръцките организации, унгарските и румънските. Ще се ползва оборудване на ALIS за всички езици в главната зала (залата на ЕПС, единствената с възможност за предоставяне на превод)

Предложеният процес за работа на тези езици е следният:
1- ALIS трябва да проучат реалната приложимост на проекта за включване на гореописания превод.
2- австрийските организации, координиращи тази ЕПС следва да проверят дали имат средства за 6 устни преводача за кабинките с ГР, УНГ, РУМ и за доброволци на ALIS които да пристигнат с оборудването.
3- Австрийския социален форум скоро ще организира среща с доброволци – преводачи във Виена, с което ще започне мобилизацията за следващата ЕПС за да позволи включването на колкото се може повече доброволци в проекта за ЕСФ06.
4- Едно финално обобщение ще се направи през ноември за да може след това да се отпечатат поканите, където ясно да е заявено дали по време на ЕПС ще има само УНГ или УНГ и РУМ за организациите в Унгария (което е на 200 км) и Румъния (на 800 км).

6- Доклад на доброволците на Babels от Гърция

Каквото и да се случи на ЕРС, Babels направи крачна напред/

Най-напред определяме точна дата за ЕСФ. 6-7-8-9 април. Тези дати са малко затруднение за преводачите, които работят за ЕС. Но ние дори още не разполагаме с място за провеждане, но всички предпочитат летището, а най-вече Babels. Но аз смятам, че през следващите няколко дни този проблем ще бъде решен.

a. В политически смисъл, разнообразието от езици също бе представено по-широко Или пък е по-радикално от всякога. Събранието се съгласи с предложението на Babels за обявяване на позиция отсега, че на ЕСФ в Атина във всяка зала ще има кабинка за източноевропейски балкански език.

Имайки предвид, че всяка зала в Атина ще има по една гръцка кабинка и една английска, това оставя по две кабинки за стая за френски, немски, италиански, испански, арабски и др. Ако това, което ни казва турската мобилизационна група е вярно (а те ще доведат 3 000) тяхното представителство ще заеме някъде около 50% от останалите кабинки. Това ограничава броя на останалите кабинки на 2,5 за зала за западно-европейски езици. В цифри това означава 120 преводачи с гръцки, 60 – турски и 120 – за източноевропейски/балкански регион.

b. Разглеждане на организационно ниво Делегациите от Източна Европа са много ентусиазирани и това ще спомогне за тяхната по-добра мобилизация.

На 15 октомври ще се проведе среща в Румъния с представители на румънския Социален Форум. Към тази среща и има и среща за учредяване на Babels-Румъния. Групата по разширяването на ЕСФ и особено гръцката такава ще се опита да организира подобни срещи в Македония, България и, вероятно, Сърбия/Черна гора. Ние поддържаме контакт с руската страна за мобилизиране и на тяхната група.

За по-добра организация на разширяването на Babels ще е нужно да определим координатори за новите езици за една по-детайлно организирана работа по въпроса. Разбира се, повечето от тези лица (може и всички) ще бъдат гърци, защото ще се налага да пътуват из региона.

По отношение на популяризирането на събитието Babels-Гърция ще разпространи постер, брошура и лого на всички езици на форума така че да можем да проведена пан-Европейска кампания за дейността на Babels и да призовем нови доброволци за участие.

c. Предстоящата EPA ще се състои в периода 5ти-8ми януари във Виена. Ние предлагаме един от езиците да е унгарски Това ще помогне на приятелите ни в Унгария да открият и мобилизират Babels. Виена вече почти успя да организира среща с Babels от източния регион, при условия, че ние платим билетите до Виена. Освен това ЕСФ във Виена ще бъде място за изпробване на всички кабинки от системата на ALIS.

d. Сега ще изложа един много интересен факт. Македонският език не съществува официално според гръцката държава! Политическото значение на това да се предоставят кабинки за македонски ще бъде огромен.

e. Сега имаме мрежа на Babels в Турция. Турският Социален Форум (който взе участие в нашата среща) потвърди, че ще помага за разширяването на мрежата. Тъй като те правят опити да се разширят и из останалите градове на Турция, освен Истанбул, те сами ще отправят призив за набиране на доброволци за Babels и ще насърчават групите, взимащи участие в Турския Социален Форум да попитат своите членове дали те искат да се включат. По време на срещата на Babels в края на ЕПС, нашите приятели от Турция подчертаха проблема с даването на сертификати на непрофесионални устни преводачи за работата им в ЕСФ. Бе изяснено, че единствените сертификати, които ще се дават ще са тези на участниците студенти за отсъствие от заниманията им в университет.

f. Гръцкият и Европейският Организационен Комитет отново бяха много любезни към Babels (което не е толкова странно като се има предвид, че представих доклада на Европейската работна група за практически предложения). СЛедва да напомня, че от лятото в ЕСФ – Атина е наето едно лице за целите на Babels

Панайотис Юлис
Babels-Гърция


Ако желаете да напишете своята реакция на тоз доклад, да добавите информация или коментар, моля, не се колебайте да ползвате нашия Форум.

 
Версия за отпечатване Версия за отпечатване

В същата рубрика

Κείμενο για Babels (en) | en fr
Texte de présentation de Babels (fr) | en en
Text presenting Babels (en) | en fr
ESF Program: Sunday, May 7 (en)
ESF Program: Saturday, May 6 (en)
ESF Program: Friday, May 5 (en)
ESF Program: Thursday, May 4 (en)
ESF Program: Wednesday, May 3 (en)
Language codes for Athens ESF 2006 (en)
Rapport par Babels-el sur les langues au FSE 2006 (fr) | en
Μήνυμα των Babels προς τους διοργανωτές σεμιναρίων (el) | en es fr
Información pedida a todos l@s orador@s del FSE (es) | el en fr
Information demandée à tous les organisateurs de plénières/séminaires (fr) | el en es
Advance Information Requested to all ESF Speakers and Organisers (en) | el es fr
INFO: Viyana’daki Avrupa Sosyal Forumu Hazırlık Toplantısında (tr) | de el en es fr it ru
INFO: Европейской Подготовотельной Ассамблей в Вене (ru) | de el en es fr it tr
INFO: Assemblea Preparatoria Europea a Vienna (it) | de el en es fr ru tr
INFO : Assemblée Européenne Préparatoire à Vienne (fr) | de el en es it ru tr
INFO: Europäische Vorbereitungsversammlung in Wien (de) | el en es fr it ru tr
INFO: Asamblea Preparatoria Europea de Viena (es) | de el en fr it ru tr
INFO: Ευρωπαϊκή Προπαρασκευαστική Συνέλευση της Βιέννης (el) | de en es fr it ru tr
INFO: Vienna European Preparatory Assembly (en) | de el es fr it ru tr
EPS (Evropski preliminaren sovet) - izve{taj od Istanbul EPS, maj 22/25 septemvri 2005 (mk) | bg ca cs de el en es fr it pl pt ro ru
Европейское Подготовительное Собрание (ЕПС) – Доклад с заседания ЕПС в Стамбуле, 22-25 сентября 2005 года. (ru) | bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ro
ΕΠΣ – Έκθεση από την ΕΠΣ της Ιστανμπούλ, 22 Μάη/ 25 Σεπτέμβρη 2005 (el) | bg ca cs de en es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Raport de la Adunarea Europeana de Pregatire (EPA) Istanbul, 22/25 septembrie 2005 (ro) | bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ru
EPA – Bericht aus Istanbul EPA, 22.-25. September 2005 (de) | bg ca cs el en es fr it mk pl pt ro ru
AEP (Assemblea preparatoria europea) – Rapporto dell’AEP di Istanbul, 22/25 settembre 2005 (it) | bg ca cs de el en es fr mk pl pt ro ru
AEP – Rapport de l’AEP d’Istanbul, 22 au 25 septembre 2005 (fr) | bg ca cs de el en es it mk pl pt ro ru
Relatório de Istambul, APE, 22 /25 de setembro 2005 (pt) | bg ca cs de el en es fr it mk pl ro ru
Raport z Europejskiego Zgromadzenia Przygotowawczego (EPA) w Stambule, 22/25 września 2005 (pl) | bg ca cs de el en es fr it mk pt ro ru
AEP – Informe desde AEP en Estambul, del 22 al 25 de septiembre del año 2005 (es) | bg ca cs de el en fr it mk pl pt ro ru
EPS (Evropské přípravné shromáždění) - Zpráva z ESF v Istanbulu, z 22. - 25 května, září 2005 (cs) | bg ca de el en es fr it mk pl pt ro ru
AEP – Informe de l’AEP d’Istanbul del 22 al 25 de setembre de 2005. (ca) | bg cs de el en es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Report From Istanbul EPA, 22/25 September 2005 (en) | bg ca cs de el es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Reports from Prague EPA, May 27/29, 2005 (en)
Социальном Форуме 2006 года! (ru) | el en es fr
Participation au Forum Social Européen de 2006 ! (fr) | el en es ru
Foro Social Europeo 2006 (es) | el en fr ru
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ 2006 ! (el) | en es fr ru
Participation in the European Social Forum 2006 (en) | el es fr ru
logo_spip firefox css xhtml | Лична зона problemes | Карта на сайта | top