babels logo
| | | |
Agenda
+ Babels meetings

Event-related
+ European SF
+ World Social Forum
+ FAME 2012 Alternative World Water Forum
+ Babels Intl. Meeting
+ Archives

Localised
+ Argentina
+ Brasil
+ Colombia
+ France
+ Italia
+ México
+ Perú
+ Uruguay
+ Tunisie
+ Egypt
+ Nederland

Long-term
+ SitPrep didactic DVDs
+ Transtrad
+ Lexicons
+ Interpretation equipment

Participate with Babels!
+ Deutsch
+ English
+ Español
+ Français
+ Italiano
+ Português
+ ελληνικά
+ Pусский
+ Română
+ Hrvatski
+ Magyar
+ Nederlands
+ Polski
+ Català
+ Latviešu


 Hemsida > Long-term > Interpretation equipment

[ en es fi sv ]

ALIS-konsolen

(Datum: 18-September-2008)

Grundläggande introduktion till ALIS-konsolen för tolkar.

Konsolen har två ytor: en vertikal med rader av röda och gröna lampor, och en horisontell med några spakar och knappar. Vi kallar den vertikala ytan för RUMSPANEL (eftersom den visar information om alla båsen i ditt rum), och den horisontella för BÅSPANEL (med den styr du ditt eget headset och din egen mikrofon).

RUMSPANEL

Högst upp i högra hörnet av panelen finns en röd lampa som är markerad POWER. Den ska lysa hela tiden.

Sen kan du se tre rader: röda lampor, gröna lampor och små knappar.

BUSY CHANNELS (upptagna kanaler, röda lampor): De här visar dig vilka kanaler som används i ditt rum. Flera av de här lamporna (upp till 6) kan vara på samtidigt.

MY CHANEL (min kanal, gröna lampor): De här visar dig vilken som är kanalen för ditt eget bås. En av lamporna ska lysa hela tiden – teknikern talar om för dig vilken det ska vara. Om du översätter till fler än ett språk måste du använda knapparna nedanför för att byta fram och tillbaks mellan dina egna två kanaler.

Om ditt gröna ljus blinkar betyder det att någon i ett annat bås använder den kanalen. Det händer oftast när någon har bytt språk och har glömt att byta tillbaks. När det händer, fortsätt inte att arbete förrän det är fixat – dubbelkolla att det inte är du som har valt fel kanal och informera sedan teknikern.

SELECT CHANNEL (välj kanal): Med dessa knappar kan du byta mellan kanaler när du översätter till mer än ett språk.

BÅSPANEL

Den här delen har två sektioner. Med den ena styr du ditt headset, och med den andra styr du din mikrofon.

MIKROFON

I mitten har du en grön och en röd lampa. Den röda lampan PEAK (ljudtopp) lyser när din mikrofon ger ifrån sig en väldigt hög signal. Den lampan behöver aldrig lysa, men det är inget problem om den gör det ibland. Om den lyser mycket kan det bero på att du talar för nära mikrofonen eller att du pratar för högt.

När den gröna lampan FLOOR (golv) lyser, är mikrofonen i ditt bås av. I så fall hör de som lyssnar på din kanal bara talarens röst.

Till höger och till vänster om de här lamporna har du mikrofonkontrollerna. Högst upp är det en knapp märkt MIC plus en grön lampa. Lampan indikerar om en mikrofon är på. För att sätta på eller stänga av den måste du hålla knappen nedtryckt i någon sekund – det är en medveten inställning för att man inte av misstag ska stänga av den. Vänligen slå inte hårt på knappen i tron att den inte fungerar – den fungerar, men det tar bara någon stund.

Nedanför detta har du en volymkontroll bredvid en MUTE (tystnad) –knapp. MUTE (tystnad) –knappen stänger av din mikrofon under tiden du håller den intryckt. Kontrollen justerar volymen på din mikrofon – generellt ska du inte röra den, för teknikern kommer att ha ställt in den på en lagom nivå.

HEADSETEN

Längst till vänster och höger av BÅSPANELEN har du kontrollerna för de två headseten. I mitten av den sektionen finns det en spak som kan ställas in på FLOOR (golv) eller RELAY (relä). Ställ den på FLOOR (golv) för att lyssna på talaren. Om du istället behöver lyssna på den översättning som kommer från ett annat bås så ställer du den på RELAY (relä) och väljer den kanal som du vill lyssna på med CHANNEL SELECT (kanalväljar) –knappen högst upp i denna sektion.

Längst ned på sektionen finns det ytterligare två kontroller, en för att justera tonen och den andra för att justera volymen i ditt headset.

 
Utskrifts-version Utskrifts-version

Inom samma avdelning

logo_spip firefox css xhtml | Privat del problemes | Sajtkarta | top