babels logo
| | | |
Agenda
+ Babels meetings

Event-related
+ European SF
+ World Social Forum
+ FAME 2012 Alternative World Water Forum
+ Babels Intl. Meeting
+ Archives

Localised
+ Argentina
+ Brasil
+ Colombia
+ France
+ Italia
+ México
+ Perú
+ Uruguay
+ Tunisie
+ Egypt
+ Nederland

Long-term
+ SitPrep didactic DVDs
+ Transtrad
+ Lexicons
+ Interpretation equipment

Participate with Babels!
+ Deutsch
+ English
+ Español
+ Français
+ Italiano
+ Português
+ ελληνικά
+ Pусский
+ Română
+ Hrvatski
+ Magyar
+ Nederlands
+ Polski
+ Català
+ Latviešu


 Strona główna > Participate with Babels! > Polski

[ de el en es fr hr hu it nl pl pt ro ]

Protokól Babels

(Data: 29 września 2005)

W tym dokumencie zawarto procedury Babels dotyczące komunikacji wewnetrznej I zewnętrznej. Ich celem jest poprawa przejrzystości i odpowiedzialności, unikanie bezowocnych kontrowersji jakie mogą być wynikiem kontaktu e-mailowego oraz zaangażowanie większej liczby osób w projekty podejmowane przez Babels.

Ostrzeżenie: Praca nad projektami Babels wymaga czasu, poświęcenia, dostępu do internetu i płynnego porozumiewania się co najmniej dwoma jezykami. Prosimy o udział w pracach nad projektami ale jednocześnie otrzegamy że jest to ciężka praca.

Osoby oferujące tłumaczenia ustne i pisemne proszone są o zarejestrowanie się w Babels. Kontakt z tymi osobami zostanie zainicjowany za pośrednictwem maila.

Narzędzia:
Babels ma wewnętrzną listę adresową, centralną bazę danych w której zarejestrowani są wszyscy ochotnicy a także forum(www.babels.org/forum), chat w sieci (Instant Messaging) i wiki ( tzw. wirtualną tablicę). Patrz poniżej jak wykorzystywane są te narzędzia w organizowaniu projektów.

Protokół:
W Babels stosuje się kilka protokołów aby zapewnić maksymalną przejrzystość, wydajność, odpowiedzialność i respekt dla prywatności.

<hr

 Protokół Komunikacji
 Protokół:Korzystanie z bazy danych Babels
 Protokół dotyczący wewnętrznej listy adresowej Babels


Protokół Komunikacji

W tym dokumencie zawarto procedury Babels dotyczące komunikacji wewnetrznej I zewnętrznej. Ich celem jest poprawa przejrzystości i odpowiedzialności, unikanie bezowocnych kontrowersji jakie mogą być wynikiem kontaktu e-mailowego oraz zaangażowanie większej liczby osób w projekty podejmowane przez Babels.

Preambuła: Przejrzystość i zaufanie jako podstawa komunikacji

Na wszystkich etapach protokołu zawsze przestrzegane są wszystkie podstawowe reguły przejrzystości:
- każdy organizator projektu regularnie informuje współpracowników o podejmowanych krokach. Służy to zapewnieniu przejrzystości i kolektywnego podejmowania decyzji.

 każdy organizator projektu regularnie informuje społeczność Babels o postępach w prowadzonym projekcie ( patrz Etap 7). Decyzje polityczne powinny byc szczegółowo opisane i wyjaśnione a postępy prowdzonego programu udokumentowane – nawet jeśli project jest w pewnym zakresie autonomiczny jest on “podporzadkowany” sieci Babels.

Etap 1: EMAIL: Prośba o uczestnictwo Babels

info(@)babels.org (badż inne osoby w Babels) otrzymuja informację o zapotrzebowaniu na udział Babels w nowym projekcie. Jeśli to konieczne osoba z która skontaktowano się prosi o dalsze informacje dla pozostałych Babelistas po to aby lepiej zrozumieć projekt bez zagłębiania się w szczegóły biurokratyczne. Poniżej znajduje się niepełna lista przydatnych infromacji ( jest to tylko przykład, na tym etapie nie chcemy zagłębiać się w szczegóły. Chodzi o to aby mieć ogólne pojęcie o projekcie):

 co to za wydarzenie?kto je organizuje? Czy jest to wydarzenie jednokrotne czy wielokrotne?czy jest to wydarzenie prywatne czy publiczne?...
 liczba uczestników; liczba potrzebnych tłumaczy pisemnych i ustnych; niezbędne jezyki
 czas i miejsce wydarzenia?...
 dlaczego poproszono Babels o pomoc?jak wygląda propozycja udziału Babels?jaka jest wielkość budżetu i kto jest za projekt odpowiedzialny?...

Etap 2:LISTA ADRESOWA: szybka konsultacja i złożenie wstępnych propozycji odbywa się za pośrednictwem e-mail

Info(@)babels.org (bądż inne osoby) przesyłają te informacje na ogólną listę babels(@)babels.org. Jest to lista wszystkich osób które chcą pomóc w organizacji projektów Babels.
babels(@)babels.org jest otwarta dla wszystkich a archiwum umożliwia nowym członkom przyjrzenie się temu o czym wcześniej dyskutowano. Przypominamy: jest to lista tylko dla tych którzy chcą pomóc w organizowaniu projektów.

Radzimy osobie która jako pierwsza otrzymuje informacje o projekcie aby przekazując ją dalej zamieściła własną wstępną ocenę tego projektu:czy jest on interesujący dla Babels, czy jest to projekt którego organizacją Babelsnie powinno się zajmować ale może on być intersujący dla pewnych osób w Babels.Ta pierwsza ocena może byc bardzo krótka ale rozpocznie dyskusję nad tematem.

Jeśli jest to projekt oceniony jako interesujący dla Babels, to każdy korzystając z listy adresowej swoje za i przeciw udziałowi Babels, pod warunkiem że będzie to konstruktywna krytyka albo konkretne propozycje .

Jeśli nie jest to project odpowiedni dla Babels ale mógłby zainteresować pewne osoby w Babels,to argumenty z atym przemawiające powinny być przedstawione korzystając z listy adresowej. Kazdy może zareagowac na takie wstepne opinie i ponownie przyjrzeć się projektowi. Jesli przez 2 dni nie będzie zaintersowania projektem powinien on być umieszczony na foirum z notą podająca przyczyny jego „odrzucenia”. W takiej sytuacji dalsza dyskusja nad projektem za pośrednictem listy adresowej nie będzie kontynuowana. Osoby , które w dalszym ciągu będą zaintersowane projektem mogą na łamach forum skontaktować się z jego organizatorami i uczestniczyć w nim poza ramami Babels.

Jeśli project jest popierany przez część ochotników Babels a zdecydowanie odrzucany przez innych to albo zostanie osiągnięty konsensus zaintersowani wezmą udział w projekcie , albo nie dojdzie do konsensusu i debata bedzie kontynuowana na forum Osoby , które w dalszym ciągu będą zaintersowane projektem mogą na łamach forum skontaktować się z jego organizatorami i uczestniczyć w nim poza ramami Babels.

Zależnie od natury projektu czas przeznaczony na dyskusję nad tym czy Babels powinno sie w niego zaangażować czy nie nie powinien przekroczyć dwóch tygodni. Po tym okresie oficjalna odpowiedź powinna być przesłana organizatorom przez osobę która jako pierwsza zainteresowala się nim. Odpowiedź ta powinna brzmieć: „Tak, Bables to zrobi” bądź:”Nie, Babels tego nie zrobi, ale Wasza oferta pozostanie na forum i osoby nią zainteresowane mogą się z Wami kontakować i uczestniczyć osobiście, a nie jako Babels”.

Jeśli w ciągu dwóch tygodnie propozycja umieszczona na liście adresowej nie spotka się z żadną reakcją to projekt jest uznany za „przyjęty”. Aczkolwiek, w takiej sytuacji do wszystkich zostanie wysłana informacja przypominająca że project poddano pod dyskusję I jeśli nie bedzie sprzeciwów to projekt zostanie przyjęty po upływie 48.godzin od wysłania tej informacji.

Etap 3: WIKI i CHAT: opis i powoływanie ochotników zostały określone

Jeśli projekt został przyjęty przez babels(@)babels.org mailing list ( innymi słowy; nie było sprzeciwu co do udziału Babels), wówczas osoby które wyraziły nim zainteresowanie mogą przystąpić do pracy. Rozpoczyna się to od opisu projektu korzystając z wiki, i przedstawiając wszelkie niezbędne informacje (zarówno logistyczne jak i polityczne wyjaśniając:kto, gdzie a także dlaczego),oraz powołania ochotników. Wiki jest narzędziem umożliwiającym wspólne opracowywanie dokumentów
Na zakończenie tego procesu należy opracować dokument przedstawiający wszystkim ten projekt. Dokument ten będzie umieszczony na stronie internetowej Babels. Należy też opracować document rekrutujący ochotników ( jeśli to możliwe z podaniem szczegółów). Te dwa dokumenty mogą być zintegrowane w jeden.

W sytaucji kiedy projekt jest interesujący dla Babels ale nikt nie zgłasza się na organizatora wówczas wszelkie informacje dotyczące projektu powinny być zamieszczone na forum z podkresleniem że potrzebni są organizatorzy. Jeśli społeczność Babels (babels(@)babels.org) nie ma nic przeciwko temu, wiadomość informująca o zapotrzebowaniu na organizatorów może być przesłana do bazy danych.

Ściagnij przewodnik umożliwiajacy korzystanie z wiki:

Wiki Userguide (EN)

Strona czat Babels chat może być również wykorzystana przez organizatorów aby przedyskutować project.

Stage 4: WEBSITE: the project is put on the website

These documents are then put on the official Babels website for all to see. As these documents serve not only as information but as archives of what Babels has done, it is important that they be in several languages.
If necessary, a new contact address is created for people to write to if they want more information on a project. The project organizers will be in charge of answering emails sent to this contact address.

Download a userguide for Babels website administrators:

Website Userguide (EN)

Etap 5:BAZA DANYCH: project umieszczony jest w baize danych a wiadomośc jest wysłana do ochotników z prośba o pomoc

Nowa lista zostaje dołączona Babels database dla konkretnego projektu. Rekrutacja ochotników ( wcześniej przedstawiona na wiki a potem na stronie internetowej) odbywa się przez wysłanie bazy danych do ochotników w ’Info Babels’. Rekrutacja ta odbywa się według kilku kryteriów stosownie do potrzeb projektu. Np. jeśli project dotyczy Włoch rekrutacja odbywa się tylko wśrod ochotników mieszkających we Włoszech. Ochotnicy którzy otrzymaja ten e-mail mogą zapisać się na dany projekt jeśli są nim zainteresowani.
Osoba która rozpoczęła organizację projektu pracuje z ochotnikami którzy się nań zgłosili. To zapewnia poszanowanie prawa do prywatności : nie należy osobiście kontaktować się z osobami które nie wyraziły swojego zainteresowania projektem. Ochotnicy wyrażają swoje zaintersowanie projektem zgłaszając się do współpracy nad projektem ( bądź pisząc e-mail kontaktowy).
Patrz: Korzystanie z protokołu bazy danych aby szczegółowo zrozumieć jak ta baza powinna być wykorzystana przez organizatorów projektu.

Etap 6: FORUM: dalsza dyskusja nad projektem odbywa się na forum

Nowy temat jest otwarty na forum dla tych którzy chcą przedyskutować wszelkie aspekty projektu, podzielić się informacjami itd.
Jeśli projekt został odrzucony bądź był przedmiotem sporów już we wczesnych etapach wówczas argumenty odnoszące się do niego zostają przedstawione na forum taka by wszyscy mogli je zobaczyć I wyciągnąć wnioski. Jeśli na tym etapie nie dojdzie do konsensusu w sprawie udziału Babels w projekcie woówczas zainteresowani nim moga zdecydowac się na udział prywatny a nie w ramach Babels. Forum jest miejscem otwartej dyskusji i personalnie podejmowanych decyzji. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w projekcie w który Babels nie angażuje się to ma do tego prawo jako osoba prywatna a nie Babels.

Etap 7: WEBSITE i BABELOG: raporty są przygotowane i opublikowane w sieci

Jeśli projekt zostaje przyjęty jako projekt Babels to konieczne jest umieszczenie raportu (raportów) na stronie internetowej po zakończeniu tego projektu , po to aby udokumentowac jego przeprowadzenie i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Do przygotowania raportu wykorzystuje się wiki i forum. Ostateczny raport umieszczony jest na stronie Babels w różnych językach aby wszyscy mogli się z nim zapoznać. Jeśli pojawi sie nowy projekt związany z wcześniejszym projektem Babels, który sie właśnie zakończył, cały proces konsultacji zostaje powtórzony. Zapewnia to wszystkim dostęp do informacji o istnieniu nowych projektów.

Bardziej osobiste raporty ( i zdjęcia) mozna umieścić na baBeLOG.


Korzystanie z bazy danych Babels: protokół

Protokół ten poprawia przejrzystość i odpowiedzialność organizatorów projektów Babels za posiadane dane osbowe. Protokół ten jednocześnie zwiększa pulę ochotników zachowując prosty I klarowny sposób rejestracji.

Podsumowanie protokołu:

  1. nowy project zostaje stworzony. Odnośnie szczegółów patrz : Protokół Komunikacji.
  1. Babels-Tech tworzy listę i administrację nowego projektu. Projket powinien mieć określone terminy realizacji tak aby nie rekrutować ochotników kiedy już nie ma takiej potrzeby. Np. jeśli forum kończy się 31.marca to lista rejestracji powinna byc zamknięta ( co nie znaczy usunięta) ze strony. Projekt powinien być też dokładnie opisany.
  2. administarcja ogólna przesyła informację ochotnikom korzystając z ogólnej listy (’Info Babels’) z wiadomością o nowym projekcie i zapotrzebowaniu na ochotników.
  3. projekt organizowany jest przez specjalnie powołaną administrację posługującą się specjalnie w tym celu stworzoną listą. Lista ta umożliwi kontakt z ochotnikami którzy są projektem zainteresowani. Administacja szczegółowo przegląda akta ochotników.
  4. po zakończeniu projektu lista jest usuwana ze strony rejestracji a wkrótce po zakończeniu projektu to samo dzieje się ze związaną z nim administracją. Jeśli projekt przyjmuje nową wowczas postepujemy zgodnie z protokołem tworzenia nowych projektów aby pozwolic na udział większej/innej grupy osób.

Całkowity protokół dostępny jest na wiki.


Protokół : Wewnętrzna Lista Adresowa Babels

Dokument ten objaśnia wewnętrzną komunikację Babels. Celem jego jest poprawa przejrzystości i dostępności do informacji przy jednoczesnym zachowaniu ochrony danych. Dokument ten nie jest przewodnikiem dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE: protokół jest tylko dla osób pragnących uczestniczyć w organizacji wydarzeń. Jeśli chcesz uczestniczyć tylko jako tłumacz NIE zapisuj się na poniższe listy. Patrz: Babels database. Wewnetrzne strony dyskusyjne sa tylko dla tych którzy chcą organizować, często z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, projekty Babels.

Wprowadzenie

Babels korzysta z list adresowych porzygotowując projekty. Odnodzac sie do listy będziemy podawac tylko jej nazwę a nie cały adres ( np.babels-de odnosi sie do babels-de @ babel.org a więc oznacza to samo co babels-de @ lists.babels.org). Jest kilka list używanyc przez Babels:

publiczne listy kontaktowe
Np.: babels-ar, babels-el, babels-fr, fsesf, info, transtrad, voc...
Te listy służą ochtonikom pragnącym zadać pytania bądź odpowiedzieć na hasło zapotrzebowania. Faktycznie te’e-maile kontaktowe’ są listami a nie e-mailami. Zwykle te listy nie nie służą dyskusji, ale dopuszczalne jest posługiwanie się nimi dodatkowo jako listami kontaktowymi.

zamknięte listy projektowe
Np.: babels, esf06, caracas06...
Są to listy wykorzystywane przez organizatorów projektu do przedyskutowania spraw z nim związanych bez interferencji z zewnątrz (spam). Sa to listy dyskusyjne i tylko osoby które się na nie zgłosiły mogą przesyłac na nie informacje. list receiving emails from other lists

Np.: esf-listas, ic-listas, fsmed-listas...

Listy te służą dootrzymywania e-maili z zewnątrz, a nie z innych list adresowych Babels.Odbierają one maile od innych, oficjanych list adresowych. Nie są to listy dyskusyjne. Osoby , które się na nie zgłosiły nie mogą wysyłać maili na tę listę.

Protokółol

Tworzenie i usuwanie listy
Lista jest tworzona zależnie odpotrzeb projektu Babels. Jeśli zajdzie taka potrzeba, każdy projekt może miec kilak list. Wszystkie listy saa tworzone przez Babels-Tech. Prosze przesłać e-mail do babels-tech @ babels.org przedstawiając zapotrzebowanie na listę, opis tego do czego będzie służyć i inne ważne informacje. Stworzenie listy jest uzależnione od przyjęcia projektu. Patrz:Protokól Komunikacji.

Po zakończeniu projektu lista powinna być usunięta. W tym celu proszę skontaktować się z Babels-Tech.

Administracja i zmiany listy
Każdy project odpowiedzialny jest za zarządzanie swoimi listami i wprowadzanie zmian.Organizatorzy projektu mogą powierzyć niewdzięczne zadanie prowadzenia listy jednej lub kilku osobom. Na administarcje listy i jej zmiany składa się weryfikacja i zmian jej konfiguracji, zapisów/wypisów, filtrowanie maili wysłanych na listę ( zwykle jest to spam, ktorego należy sie pozbyć ale tezż i ważne maile które z takich czy innych powodów sie tam znalazły).

Jeśli admin istujacy listą zachowują się w sposób nieodpowiedni prosze o tym poinformowac Babels-Tech po to aby administację przekazac innej osobie.

Rekrutacja ochotników
Kiedy project jest gotowy do etapu rekrutacji ochotników należy upewnić się że w okienku “skontaktuj się” znajduje się adres listy publicznej tego projektu. W przeciwnym razie odpowiedzi ochotników dotrą do babels-tech, zalewając ich przeładowaną listę. Może to doprowadzic do zaginięcia maila od ochotnikaa jednocześnie jest przyczyną straty czasu przez tych do których e-mail błędnie dotarł. Prosimy o ostrożność.

Kwestie prywatności

Lista może i powinna być chroniona.

Dostęp do listy zgłaszających się (zwanej ‘roster’)
‘Roster’ jest automatycznie dostępny tylko do tych którzy się na nią zgłosili. Dziej się tak aby ochronić maile przed kradzieżą przez spambots. W rzadkich wypadkach, np. w sytuacji kiedy lista otrzymuje maile z innych list, roster nie jest dostępny dla nikogo.Bezużyteczne jest ich przeglądanie bowiem sa to listy na które nie można odpowiadać.

Dostęp do archiwum
Aby chronić dane przed wyszukiwaniem przez np. google czy yahoo, archiwa sa prywatne.
Np.: babels-ww wysyla informację o zapotrzebowaniu na ochotników do pracy na Forum Społecznym w WW. Ochotnicy odpowiadają podając nazwisko, telefon I adres. Jeśli archiwum jest dostępne dla wszystkich to takie dane bedą dostepne dla wyszukiwarek.

Zapisy na ogólną listę Babels

Lista Babels otwarta jest dla wszystkich zaangażowanych w działalność Babels ii chętnych do poświęcenia swojego czasu na organizowanie projketów. Jest to jedyna lista umożliwiajaca wewnetrzna wymianę informacji przez cały rok. Jest to bardzoaktywnyi zrozumienie tego o czym się dyskutuje moze zająć nawet kilka tygodni szkolenia.Jest to centralna lista adresowa Babels przeznaczoan do dyskusji i informowania o ważnych sprawach dotyczacych Babels. Jeśli jestes zapisany na inne wewnetrzne listy to zachęcamy abyś zgłosił sie i na tę.

Wszystkie wewnetrzne listy adresowe Babels dlaorganizatorów projektów można znależc na: http://listserv.babels.org/sympa/in...

 
Wersja do druku Wersja do druku

W tym samym dziale

logo_spip firefox css xhtml | Strefa prywatna problemes | Mapa strony | top