babels logo
| | | |
Agenda
+ Babels meetings

Event-related
+ European SF
+ World Social Forum
+ FAME 2012 Alternative World Water Forum
+ Babels Intl. Meeting
+ Archives

Localised
+ Argentina
+ Brasil
+ Colombia
+ France
+ Italia
+ México
+ Perú
+ Uruguay
+ Tunisie
+ Egypt
+ Nederland

Long-term
+ SitPrep didactic DVDs
+ Transtrad
+ Lexicons
+ Interpretation equipment

Participate with Babels!
+ Deutsch
+ English
+ Español
+ Français
+ Italiano
+ Português
+ ελληνικά
+ Pусский
+ Română
+ Hrvatski
+ Magyar
+ Nederlands
+ Polski
+ Català
+ Latviešu


 Főoldal > Participate with Babels! > Magyar

[ de el en es fr hr hu it nl pl pt ro ]

Babels eljárási szabályzatok

(Dátum: 2005. szeptember 22. )

Ez a dokumentum fejti ki a Babels eljárásmódját a belső, illetve külső kommunikáció terén. Célja az átláthatóság és felelősség-vállalás fokozása, hogy elkerülhetők legyenek az elektronikus levelezésben zajló, meddő viták, és hogy minél többen vehessenek részt a Babels által felvállalt projektekben.

Kérjük, légy tudatában, hogy a Babels projektek szervezése szabadidőt, elkötelezettséget, Internet hozzáférést, valamint legalább két nyelv tárgyalóképes ismeretét követeli meg. Ha tudsz, vállalj részt benne, ám ne feledd, hogy ez rengeteg munkával jár!

Ha csak önkéntes tolmácsként vagy fordítóként szeretnél részt vállalni, légy szíves regisztráld magad a Babels adatbázisban, majd várj arra, hogy elektronikus levelezésben felvegyék veled a kapcsolatot.

Eszközök:
A Babels belső levelező listákkal, és központi adatbázissal rendelkezik, amelyekben regisztrálva van az összes önkéntes. Van továbbá egy on-line fórum is, amely web alapú csevegő felület (Azonnali Üzenetkezelés), és egy „wiki” (vagyis „virtuális fekete tábla”) felület. Az alábbiakban azt ismertetjük, hogyan használhatók ezek az eszközök a projektszervezésben.

eljárási szabályzatok:
A maximális átláthatóság, hatékonyság, felelősségvállalás, valamint személyes adatvédelem tiszteletben tartása érdekében a Babels több eljárási szabályzat betartását is megköveteli.


 Kommunikációs eljárási szabályzat
 A Babels adatbázis használata: eljárási szabályzat
  A Babels belső levelező listákkal kapcsolatos eljárási szabályzata


Kommunikációs eljárási szabályzat

Ez a dokumentum fejti ki a Babels eljárásmódját a belső, illetve külső kommunikáció terén. Célja az átláthatóság és felelősség-vállalás fokozása, hogy elkerülhetők legyenek az elektronikus levelezésben zajló, meddő viták, és hogy minél többen vehessenek részt a Babels által felvállalt projektekben.

Előszó: Átláthatóság és bizalom legyen a kommunikáció alapja

Az eljárási szabályzat minden egyes szakaszában, állandóan be kell tartani az alapvető átláthatósági szabályokat:
 Mindegyik projektszervező kötelessége, hogy saját tevékenységéről rendszeresen közöljön szervezőtársaival minden, a tárgyat érintő információt. Ennek célja az átláthatóság, és a kollektív döntéshozatal biztosítása.
 Minden egyes projekt kötelessége, hogy rendszeresen, előrehaladási jelentésben ismertesse munkáját a tágabb Babels közösséggel (lásd 7. szakasz). Részletesen ki kell fejteni, és meg kell magyarázni a politikai döntéseket, továbbá dokumentálni kell az előrehaladást: bár az egyes projektek magas fokú autonómiával rendelkeznek, mégis mindegyikük „beszámolással tartozik” a hálózat többi része felé.

1. szakasz: ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS: a Babels felkérése részvételre

Az info(@)babels.org (vagy bárki más a Babels szervezetben) felkérést kap, hogy a Babels vegyen részt valamely új projektben. Bárkivel is veszik fel először a kapcsolatot, az illető köteles további felvilágosítást kérni – ha szükséges -, ezzel elősegítve, hogy különösebb bürokratikus részletbe bocsátkozás nélkül is megértse a többi babeles a projekt lényegét. Íme egy nem teljességre törekvő lista arról, hogy mit hasznos tudni (a lista csak példaként szolgál, mert ebben a szakaszban nincs értelme részletekbe bocsátkozni: a cél ugyanis egy átfogó elképzelés kialakítása a projektről):
 Mi a rendezvény témája? Ki szervezi? Egy vagy több szervezet? Nyílt vagy zárt körű-e a rendezvény?
 A résztvevő hallgatóság száma; tolmácsok / fordítók szükséges száma; fordítási nyelvek száma ...
 Mikor, és hol zajlik a rendezvény?
 Miért a Babels segítségét kérik? A javaslat szerint milyen minőségben történjen a Babels részvétele? Milyen a költségterv, és ki felelős érte?

2. szakasz: LEVELEZŐ LISTÁK: gyors konzultáció, és első javaslatok elektronikus levelezés útján

Az Info(@)babels.org (vagy más) továbbítja mindezt az információt a babels(@)babels.org általános levelező listához. Ez a levelező lista valamennyi személy listája, akik szervezéssel kívánják segíteni a Babels projekteket.
A babels(@)babels.org bárki számra elérhető, aki fel akar rá iratkozni, és vannak lista archívumok, amelyeken az új feliratkozók megtekinthetik a listán történt vitákat. Hadd emlékeztessünk: ez a lista csak olyanok számára szolgál, akik a projektek szervezésében kívánnak részt venni.

Bárki is továbbítja az információt, tanácsoljuk, hogy csatolja hozzávetőleges véleményt a projektről: vagy azt, hogy szerintük a projekt érdekes lehet a Babels számára, vagy hogy szerintük ezt a projektet nem a Babelsnek kellene megszerveznie, de érdeklődésre tarthat számot a Babelsben résztvevők részéről. Ez a hozzávetőleges vélemény lehet rövid, ám hasznos kiindulási alapot szolgáltathat a projekttel kapcsolatos tanácskozásban.

Ha e vélemény szerint a projekt érdekes lehet a Babels számára , akkor bárki szabadon véleményt nyilváníthat róla a levelező lista segítségével, hogy - mindaddig, amíg a levelek konstruktív kritikát, vagy konkrét javaslatokat tartalmaznak - ütköztethetők legyenek a Babels részvételét támogató, illetve ellenző érvek.

Ha a hozzávelőleges vélemény szerint a projekt nem érdekes a Babels számára, de érdeklődésre tarthat számot a Babelsben résztvevők részéről, meg kell indokolni a levelező lista használatát. Bárki véleményt nyilváníthat, és láthatja, vajon érdemes-e a projekt egy második mérlegelésre. Ha két nap után senki sem mutat érdeklődést, a projektet meg kell jelentetni a fórumon, idézve az okokat, amiért „elutasított” Babels projekt lett belőle. Ez esetben nincs további tanácskozás a levelező listán: egyéni érdeklődés esetén ugyanis a fórumon keresztül felvehető a kapcsolat a szervezőkkel stb. a nélkül is, hogy a rendezvény „Babels projekt” volna.

Ha a levelező listán néhányan támogatják a projektet, mások viszont erősen ellenzik, akkor vagy közmegegyezés születik, és egyeseknek megengedik a többiek a projekt folytatását, vagy nem születik közmegegyezés, s akkor folytatódik a vita a fórumon. Ha a fórumon megjelenik egy projektjavaslat, az emberek mindig kapcsolatba léphetnek a szervezőkkel, hogy egyénileg vállaljanak önkéntes munkát, a nélkül, hogy a projekt „Babels projekt” volna.

A Babels részvételről folyó tanácskozás - a projekt jellegétől függően - nem tarthat tovább 2 hétnél. Ennek letelte után az, aki először javasolta a projektet a Babelsnek, hivatalos választ köteles küldeni a projekt kezdeményezőinek. A válasznak lényegében arról kell szólnia, hogy: „Igen, a Babels elvállaja”, vagy hogy ”Nem, a Babels nem vállalja, de a rendezvényüket illető minden információt továbbítottunk a fórumunkra, hogy az esetleg érdeklődő önkéntesek saját nevükben, és nem a Babels nevében felvehessék Önökkel a kapcsolatot”.

Ha 2 hét elteltével senki sem nyilvánít véleményt a levelező listán egy új projektjavaslattal kapcsolatban, a javaslatot „elfogadottnak” tekintjük. Kiküldünk azonban még egy utolsó üzenetet a listára, mindenkit emlékeztetendő, hogy egy új projekt mérlegelése folyik, és ha nincs ellenvetés , akkor 48 órával ezen utolsó értesítés megküldése után a javaslatot elfogadottnak tekintjük.

3. szakasz: WIKI és CSEVEGÉS: felvázolásra kerül a projekt-meghatározás, és az önkéntesek felkérése

Ha a babels(@)babels.org levelező listán elfogadást nyert egy projekt (másként megfogalmazva, ha senki sem hozott fel világos okot a Babels részvételének ellenzésére), akkor azok, akik érdeklődtek a projekt iránt, megkezdhetik a munkát. Ehhez fel kell vázolniuk a wiki segítségével a projekt meghatározását, megadva valamennyi szükséges információt (mind logisztikai, mind politikai értelemben, magyarázattal a hogyan-ról, a ki-ről, stb. továbbá a miért-ről is), valamint az önkéntesek részvételi felhívását. A wiki együttműködési eszköz, amely a kollektív dokumentumok tervezetének létrehozását segíti elő.

A folyamat végén egyetlen dokumentum mutatja be a projektet mindenki számára. Ezt a dokumnetumot feltöltik a Babels honlapjára. Készülnie kell továbbá egy dokumentumnak az önkéntesek felhívására (a lehető legpontosabban kifejtett kritériumokkal). Magától értetődő, hogy a kettő összeolvasztható egyetlen dokumentumba.

Ha a projekt érdekesnek tűnik, de senki sem jelentkezik az önkéntes projektszervező posztjára, akkor ajánlatos minden információ közzététele a fórumon, hozzáfűzött magyarázattal arról, hogy a projektnek projektszervezőkre van szüksége. Ha a babels(@)babels.org közösségnek nincs ellenvetése, üzenet küldhető az adatbázisnak, hogy új szervezőket kérjen fel a projekt számára.

Töltsd le a Babels wiki felület felhasználói útmutatóját:

Wiki Userguide (EN)

A Babels csevegést a projektről szóló tanácskozáshoz használhatják fel a projektszervezők.

4. szakasz: HONLAP: a projektet feltöltik a honlapra

Ez után e dokumentumokat közzéteszik a hivatalos Babels honlapon, ahol mindenki megtekintheti. Minthogy e dokumentumok nem csak tájékoztatásként, de archívumként is szolgálnak arról, hogy mit tett a Babels, fontos a többnyelvű megjelentetés.
Ha szükséges, új kapcsolati címet is létre kell hozni olyanok számára, akik esetleg több felvilágosítást kérnek egy-egy projektről. Az erre a címre érkező levelek megválaszolása a projektszervezők feladata.

Töltsd le a a Babels honlap adminisztrátoroknak szóló felhasználói útmutatót:

Website Userguide (EN)

5. szakasz: ADATBÁZIS: a projekt bekerül az adatbázisba, és feliratkozásra felhívó levél megy ki az önkéntesekhez

Az új, e konkrét projektre vonatkozó listát feltöltik a Babels adatbázisba. Egy (előzőleg a wiki felületen felvázolt, majd a honlapra átmásolt) felhívás megy ki az adatbázis felhasználásával az „Info Babels” felületen regisztrált önkéntesek részére. A projekt szükségleteitől függően a felhívás kiküldése több feltétel szerint is történhet. Ha például a projekt Olaszországot érinti, a felhívás kiküldhető a csak ott élők számára. Ez után a elektronikus levelet megkapó, érdeklődő önkéntesek feliratkozhatnak az új projektbe.
Bárki is kezdi meg a projekt szervezését, innen már azokkal az önkéntesekkel dolgozik együtt, akik feliratkoztak a projektlistára. A következő módon biztosítható a személyes adatvédelem tiszteletben tartása: nem veheted fel személyesen a kapcsolatot olyanokkal, akik nem mutatták ki érdeklődésüket a projekt iránt. Az emberek pedig azzal mutatják ki érdeklődésüket a projekt iránt, hogy feliratkoznak a projektlistára (vagy írnak a kapcsolattartásra megadott elektronikus levelezési címre).
Lásd az Adatbázis használata eljárási szabályzatot, hogy részleteiben is megismerd, hogyan használhatják a projektszervezők az adatbázist.

6. szakasz: FÓRUM: további tanácskozás a projektről a fórumon

Új téma generálása a fórumon mindazok számára, akik tanácskozni kívánnak a projekt bármely vonatkozásáról, információt akarnak megosztani másokkal stb.
Ha a korai szakaszokban a projektet elutasították, vagy vitatták a létjogosultságát, az érveket közszemlére felidézik a fórumon, hogy mindenki levonhassa a saját következtetését. Ebben a szakaszban – ha közmegegyezés született a Babels hivatalos részvételéről -, bárki szabadon – ám személyes, és nem Babels alapon - kapcsolatba léphet a szervezőkkel, vagy a projektben érdekelt más, önkéntes szerepet vállaló személyekkel. A fórum a tanácskozás, és személyes döntéshozatal szabad tere: ha valaki részt akar venni egy olyan projektben, amelyet a Babelsben sokan elleneznek, szabadon megteheti, mindaddig, amíg személyes, és nem Babels alapon teszi.

7. szakasz: HONLAP és BABELOG: jelentéstervezetek készítése, és on-line közreadása

Ha a projekt Babels projektként folytatódik, létfontosságú, hogy egy (vagy több) jelentést adjanak közre a honlapon a projekt lezajlása után, dokumentálva az új projekt megvalósítását, illetve a belőle levont tanulságokat. A jelentések összeállítására a wiki és a fórum felületeket kell felhasználni, a véglegesített jelentéseket pedig (több nyelven) közszemlére kell bocsátani a honlapon. Ha az épp befejeződött projektből újabbak erednek, elölről kezdődik a tanácskozás. Ez garantálja, hogy mindenki értesül az új projektek létezéséről.

Személyesebb hangú jelentéseket (és rengeteg képet) is fel lehet tölteni a következő felületre: baBeLOG.


A Babels adatbázis használata: eljárási szabályzat

Ez az eljárási szabályzat fokozott átláthatóságot, és felelősségvállalást biztosít abban, ahogy a Babels projektszervezők a személyes adatokat kezelik. Miközben mindenki számára világos, és közérthető regisztrálási folyamatot kínál, ez az eljárási szabályzat a kis projektekre rendelkezésre álló önkéntesek körét is növeli.

Eljárási szabályzat - összefoglalás:

  1. Új projektet hoznak létre. A részleteket illetően lásd a Kommunikációs eljárási szabályzatot.
  2. A Babels-Tech új, projekt-orientált listát, és új, projekt-orientált adminisztrációt hoz létre. A projektnek ütemezett határidőkkel kell rendelkeznie (amennyiben érvényes rá), hogy tudjuk, mikortól nem jár már haszonnal újabb önkéntesek verbuválása. Ha például egy fórum március 31-én ér véget, akkor a projektnek is március 31-én kell lezárulnia, a listát pedig e napon le kell venni a regisztrációs oldalról (ami nem jelenti a lista törlését). Legyen továbbá világosan megfogalmazva a projekt.
  3. Az általános ügyintéző levelet küld az általános listán („Info Babels”) regisztrált önkénteseknek arról, hogy új projekt jött létre, s hogy az érdeklődő önkéntesek iratkozzanak fel az új projektbe.
  4. A projektet a projekt-orientált ügyintéző szervezi egy projekt-orientált lista bitrokában. Ezt a listát azon önkéntesek megkeresésre kell használni, akik feliratkoztak az új listára vagy projektre. A projekt-orientált ügyintéző betekinthet az önkéntesek részletes adatállományába.
  5. Amikor a projekt lezárul, a listát eltávolítják a regisztrációs felületről, és rövidesen utána a projekttel kapcsolatos ügyintéző is törlésre kerül. Ha a projekt új formát ölt, akkor új projektet kell létrehozni, hogy további vagy más önkéntesek iratkozhassanak fel, és ismét az eljárási szabályzat szerint kell folytatni az eljárást.

A teljes eljárási szabályzat megtekinthető a wiki felületen.


A Babels belső levelező listákra vonatkozó eljárási szabályzat

Ez a dokumentum vázolja fel, hogyan működik a Babels belső kommunikációja. Célja az átláthatóság, és hozzáférhetőség fokozása, de közben mindvégig a személyes adatok védelme az esetleges gátlástalan látogatókkal szemben. Ez a dokumentum nem felhasználói útmutató.

FIGYELMEZTETÉS: Ez az eljárási szabályzat csak a rendezvények szervezésében résztvenni kívánó személyeknek szól. Ha te csak tolmács és / vagy fordító minőségben kívánsz önkéntes munkát vállalni, akkor légy szíves, NE iratkozz fel e listák egyikére sem. Helyette látogass el a Babels adatbázisfelületre. A belső tanácskozási listák ugyanis csak azoknak szólnak, akik - gyakran már hónapokkal előbb - egy Babels projekt szervezésében kívánnak résztvenni.

Bevezetés

A Babels levelező listákat használ a rendezvények előkészítéséhez. Hivatkozásaink egy-egy listára kizárólag annak neve, nem pedig teljes címe szerint történnek (például: a babels-de lista a babels-de @ babels.org címet jelenti, amely ugyanaz mint a babels-de @ listák.babels.org). A Babels által használt listáknak több típusa létezik:

nyilvános kapcsolati listák
Példa: babels-ar, babels-el, babels-fr, fsesf, info, transtrad, voc...
Ezek összhangban vannak azokkal a „kapcsolatfelvételi elektronikus levélcímekkel”, amelyekre az önkéntesek írhatnak, ha kérdésük van, illetve azokkal a címekkel, amelyekre válaszolhatnak egy-egy felhívással kapcsolatban. E „kapcsolatfelvételi elektronikus levélcímek” valójában nem címek, hanem listák. Ezek a listák általában nem tanácskozásra szolgálnak. Ha azonban egy-egy projektcsoport tanácskozási listaként is használni kívánja ezeket azon túl, hogy „kapcsolatfelvételi” listák, akkor ezt nyugodtan megtehetik.

zárt körű projekt listák
Példa: babels, esf06, caracas06...
E listákat a projektszervezők használják arra, hogy külső zavarás (spam) nélkül tanácskozhassanak projektjeiket illető kérdésekről. Ezek kifejezetten tanácskozási listák. Csak a feliratkozott tagok küldhetnek rájuk üzenetet.

más listákról elektronikus leveleket fogadó lista
Példa: esf-listas, ic-listas, fsmed-listas...

E listák a külső, nem Babels levelező listákról érkező levelek fogadására szolgálnak. „Tárházként” szolgálnak a többi hivatalos levelező listáról érkező elektronikus levél számára. Ezek nem tanácskozásra szolgáló listák. Alapértelmezés, hogy a feliratkozott tagok nem küldhetnek üzeneteket erre a listára.

Eljárási szabályzat

Lista létrehozása és törlése
A listákat az egyes Babels projektek igényei szerint hozzák létre. Ha szükséges, egy projekt több listával is rendelkezhet. Minden listát a Babels-Tech hoz létre. Kérünk, hogy írj levelet a babels-tech @ babels.org címre a kérésedről, add meg, hogy mire való a lista, és adj meg minden további vonatkozó információt. Egy lista létrehozása a projekt jóváhagyásától függ; lásd a Kommunikációs eljárási szabályzatot.
Amikor befejeződik egy projekt, törölni kell a listát. Lépj kapcsolatba a Babels-Tech szervezettel, hogy segítsenek ennek elvégzésében.

Listák felügyelete és moderálása
Minden projekt felelős saját listája (listái) kezeléséért, és moderálásáért. A projektszervezők egy vagy több személyt is megbízhatnak a listafelügyelet és / vagy moderálás hálátlan feladatával. A listafelügyelet és / vagy moderálás a lista konfigurálásának ellenőrzéséből, illetve megváltoztatásából, a feliratkozó, illetve leiratkozó levelek kezeléséből, valamint a listára küldött levelek szűréséből áll (ez általában kidobandó spam, néha azonban jogosan küldött levelek, amelyek valamely okból szükséges jóváhagyás miatt kerülnek visszatartásra).
Ha a lista moderátorok vagy felügyelők helytelenül viselkednek, kérjük, hogy azonnal jelentsd a Babels-Tech felé. Ha úgy tűnik, hogy a lista moderátorok vagy felügyelők elhanyagolják feladatukat, akkor kérünk, jelentsd ezt a Babels-Tech felé, hogy a felügyelettel új személyeket bízhassanak meg.

Felhívás kiküldése önkéntesek jelentkezésére
Amikor egy projekt már készen áll, hogy felhívást küldjön ki az önkénteseknek, fontos annak ellenőrzése, hogy a „válaszadás” mező az adott projekt nyilvános listájának címét tartalmazza. Ellenkező esetben minden választ a babels-tech kap meg, elárasztva ezt a már amúgy is agyonterhelt listát, és esetleges elveszésre ítélve a válaszokat. —A babels-tech ugyan továbbítani tudja azokat, csak nem mindig világos számukra, hogy hová, így néhány üzenet kicsúszhat a réseken, de különben is hálátlan, terhes, és fölösleges munkát okoz, amely rengeteg időt pazarol el. Légy szíves, és ügyelj erre.

Adatvédelmi kérdések

A listákat lehet, és kell is védeni.

Feliratkozott tagok hozzáférése a listákhoz („névsorként” is ismert)
Alapértelmezés, hogy a névsorhoz csak feliratkozott lista-tagok férhetnek hozzá. Ezzel védjük a lista-tagok elektronikus levelezését az ellen, hogy spam kémprogrammal „ellopható” legyen. Ritkán, de előfordul, mint például a más listáktól leveleket fogadó listák esetében, hogy a névsorhoz senki sem férhet hozzá: nincs is értelme az ezeken szereplők megtekintésének, hiszen úgyis csak-olvasható listák.

Hozzáférés az archívumokhoz
Alapértelmezésként az archívumok zártkörűek. Ezzel védjük az elektronikus levelezésben szereplő, esetleg érzékeny adatokat attól, hogy keresőprogramok (google, yahoo stb.) segítségével szert lehessen tenni rájuk.
Példa: a babels-ww felhívást küld ki, amelyben önkénteseket toboroz a WW-ben megrendezendő Sociális Fórumra. Önkéntesek küldenek választ a listára, nevükkel, telefonszámukkal, és lakímükkel. Ha az archívumok nyilvánosak volnának, bármely keresőprogram segítségével nyilvánosan hozzáférhetővé válna mindez az információ.

Feliratkozás az általános „babels” listára

A „babels” lista nyitott a Babelssel kapcsolatban álló, a Babels projectek segítésére, és szervezésére több időt áldozó személyek számára. Ez az egyetlen olyan lista, amely az egész év folyamán nemzetközi méretű információcserére szolgál. Előfordulhat, hogy nagyon aktív, így a listán tárgyalt kérdések megértéséhez gyakran néhány heti tréningre is szükség lehet! Ez a Babels központi levelező listája: a Babelst illető valamennyi fontos téma megtárgyalására, és közreadására szolgál. Ha fel vagy iratkozva más belső levelező listákra, akkor ajánlatos, hogy erre is feliratkozz.

A Babels összes belső levelező listája projektszervezők számára itt található: http://listserv.babels.org/sympa/in...

 
Nyomtatható változat Nyomtatható változat

Ugyanabban a rovatban

logo_spip firefox css xhtml | Privát rész problemes | Honlap térképe | top