babels logo
| | | |
Agenda
+ Babels meetings

Event-related
+ European SF
+ World Social Forum
+ FAME 2012 Alternative World Water Forum
+ Babels Intl. Meeting
+ Archives

Localised
+ Argentina
+ Brasil
+ Colombia
+ France
+ Italia
+ México
+ Perú
+ Uruguay
+ Tunisie
+ Egypt
+ Nederland

Long-term
+ SitPrep didactic DVDs
+ Transtrad
+ Lexicons
+ Interpretation equipment

Participate with Babels!
+ Deutsch
+ English
+ Español
+ Français
+ Italiano
+ Português
+ ελληνικά
+ Pусский
+ Română
+ Hrvatski
+ Magyar
+ Nederlands
+ Polski
+ Català
+ Latviešu


 Inici > Event-related > European SF > FSE-ESF 2006

[ bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ro ru ]

AEP – Informe de l’AEP d’Istanbul del 22 al 25 de setembre de 2005.

( Data: 7 d’octubre de 2005)

Alexis, Ali, Bruno, Dora, Eugenie, Grégoire, Irma, Laurent, Maria, Marta, Nur, Panayotis, Spyros and Yaman participated to the drafting of this report.

 Aquest és un informe conjunt de Babels. ALIS

L’informe s’extreu d’un gran nombre de reunions formals o informals celebrades amb diverses delegacions nacionals, grups i xarxes, amb els diferents grups de treball de l’AEP i amb la mateixa AEP, així com d’un gran nombre de reunions entre nosaltres mateixos.

L’informe pretén posar de relleu diverses realitats noves per al FSE, tot barrejant decisions proposades per debat amb el conjunt de totes les xarxes i decisions adoptades per l’AEP. La informació que es presenta a continuació confirmarà o podrà modificar l’anterior marc d’organització d’aquest projecte.

L’informe està dividit en diverses parts:
1- Logística i informació d’utilitat.
2- Idiomes i organització de les cabines d’interpretació.
3- Mobilització i abast.
4- Selecció i qüestions sobre qualitat.
5- Propera AEP.
6- Informe dels voluntaris grecs de Babels.

Si teniu alguna cosa a dir sobre aquest informe o si desitgeu afegir informació o fer comentaris ho podeu fer al nostre Fòrum. Forum.


1- Logística i informació d’utilitat.

a) Dates

El proper Fòrum Social Europeu tindrà lloc del 6 d’abril al 9 d’abril de 2006. (Decisió de l’AEP Istanbul).

b) Participació

Es preveu que hi participaran 50 000 persones al FSE del 2006.

c) On tindrà lloc el FSE

Encara s’està debatint entre dos possibles llocs: l’antic aeroport, situat al sud-oest de la ciutat i amb bon servei de tranport públic i la universitat, que es troba al centre de la ciutat. Varem recomanar i molt al Comité d’Organització que escollira com més aviat millor per tal que els diversos grups implicats en aquest projecte pogueren treballar concretament. Varem insistir molt en el fet que la nostra preferència és anar a l’aeroport per dues raons:
 La universitat és massa petita i s’haurien de muntar moltes sales prefabricades. Per tant, moltes conferències tindrien lloc en estructures no permanents. Per les nostres experiències anteriors, les sales prefabricades utilitzades com a sales de conferència dificulten molt poder sentir els ponents i treballar en bones condicions.
 L’antic aeroport, pel fet que era un aeroport, està pràcticament net d’ones de ràdio en l’amplitud de banda de FM i per tant facilita molt l’ús dels equips ALIS (Sistemes Tècnics d’Interpretació Alternatius).

El Comité d’Organització hauria de prendre la decisió definitiva durant el pròxim mes.

d) Allotjament

El Comité d’Organització organitzarà l’allotjament per als voluntaris de Babels. Si el lloc és l’antic aeroport es podrien arribar a acords amb les ciutats del voltant perquè ens ajuden en aquesta qüestió. Es proporcionarà allotjament solidari (allotjament en cases) el més prop possible del FSE. També hi hauria la possibilitat d’allotjament a la ciutat en les pensions que hi ha a prop (si el FSE té lloc a l’aeroport).

e) Cabines d’interpretació.

El projecte ALIS s’encarregarà del muntatge de les cabines. S’instal•laran 150 cabines al FSE i hi haurà 50 més que es podran utilitzar en cas de problemes tècnics durant el Fòrum. Totes seran cabines tancades. Les cabines del FSE estaran equipades de la següent manera:
 2 cadires i una taula
 2 auriculars
 2 micròfons
 1 consola amb dos aparells de sintonització independents
 1 emissora de FM
El relé entre cabines serà independent de la transmissió de FM. Hem insistint moltíssim en la qualitat dels auriculars.
Les proves que varen fer els intèrprets presents a Istanbul van ser positives, tot i que es va detectar que el so dels auriculars hauria de ser més alt i que s’hauria d’incorporar un sintonitzador del volum en la caixa de control. Encara s’ha de treballar acuradament sobre la qualitat de la recepció en les condicions d’Istanbul i amb els únics equips que s’hi ha portat perquè la gent haurà d’escoltar traduccions probablement tot el dia.

Babels haurà de redactar un document per a Alis abans del 15 d’octubre incloent-hi les especificacions de les cabines d’interpretació (materials que s’han d’utilitzar, dimensions, etc.) i la col•locació de les cabines dintre de les diverses sales de conferències.

f) Viatges

El Comité d’Organització del FSE organitzarà els viatges d’anada i tornada a Atenes, on tindrà lloc el FSE, per als voluntaris de Babels. Encara s’estan debatent dues possibles solucions: pagament dels bitllets per endavant (bitllets electrònics o equivalent) o reemborsament una vegada arribats els voluntaris en Atenes. Degut a que un elevat nombre de persones que han de vindre de l’Europa Central i l’Europa de l’Est, dels Balcans i de Turquia, on els mitjans a l’abast de la gent normal no permeten el pagament anticipat d’aquest tipus de viatge i, degut a que ocorre el mateix amb un gran nombre de persones d’altres regions, nosaltres érem partidaris de valorar amb més profunditat la solució del pagament anticipat i de tenir-la preparada encara que siga possible el reemborsament individual.

e) Condicions de treball

Es va tornar a subratllar la importància de les condicions de treballs perquè els voluntaris o treballadors desinteressats no són esclaus. Si entenem el fet que un fòrum social, per moltes raons, és un moment excepcional, hauríem de prendre’ns seriosament la nostra responsabilitat i ser molt transparents pel que fa a les condicions de treball. Es va proposar començar a debatre aquesta qüestió amb tots els interessats i els voluntaris del FSE 2006 al desembre, en un moment en què semblava que rebríem més informació del Comité d’Organització grec. Per tant, podríem publicar un document a tot estirar al gener perquè tothom el puga llegir abans de prendre la decisió final de presentar-se voluntari/ària per al projecte del FSE 2006.

2- Idiomes i organització de les cabines d’interpretació

a) Idiomes de l’Europa Central, de l’Est i dels Balcans.

L’AEP va acceptar la proposta del Grup de Treball d’Ampliació del FSE d’incloure en cada sala una cabina destinada a una llengua de l’Europa Central i de l’Est i dels Balcans.

Després de nombroses conversacions amb les delegacions russa, hongaresa i romanesa abans de la reunió del Grup de Treball d’Ampliació i de la proposta a l’AEP es va trobar aquesta solució per tal d’expressar clarament el compromís del FSE amb aquesta regió. Tothom va trobar que aquesta era una proposta molt progressista per tal d’incorporar nous moviments incipients, grups, organitzacions i individus d’aquesta regió que ja es preparen per al FSE. Naturalment, aquesta decisió té unes conseqüències notables sobre tot el projecte, tant pel que fa als equips com a l’organització de la interpretació.

El següent procés va estar determinat amb les delegacions nacionals presents durant el debat. Es divideix en quatre moments.
- Identificació de com a mínim un contacte per idioma resident a un dels països referits i vinculat a el comité de mobilització o al fòrum nacional existent i les seves organitzacions. (A partir d’aquest moment fins a la primera setmana d’octubre)
 Mobilització i contacte a través dels mitjans de comunicació de les diverses organitzacions i del comité de mobilització o dels fòrums socials existents. (d’octubre a desembre), però també a través de l’organització de contactes amb col•lectius d’intèrprets professionals i amb escoles d’interpretació o de llengües. S’entregarà una valoració de la mobilització en la pròxima reunió del Grup de Treball d’Ampliació durant la pròxima AEP per tal que les diverses delegacions negocien les quotes de les diverses llengües.
 Sel•lecció i organització dels viatges (de desembre a febrer).
 Establiment de les llengües per a cada esdeveniment (de desembre a març). Nosaltres som partidaris que hi haja en marxa un procés durant l’elaboració del programa i que es fixe una reunió per tal de finalitzar-lo abans de la impressió del programa del FSE.

b) Llengües turques i kurdes

Durant el debat es va acordar que la qüestió de la necessitat i la presència de les llengües kurdes serà tractada pels voluntaris turcs de Babels implicats i també al Fòrum Social Turc on hi seran presents organitzacions kurdes i kurds d’altres organitzacions. Depenent del nivell real final de la cabina turca en el FSE varem suggerir que la cabina curda, en cas que siga necessària, entrarà dintre d’aquesta quota per tal de no pressionar més encara la presència de llengües com ara l’espanyol, l’alemany, l’italià i el francés.

c) Nombre de cabines en cada sala.

Limitacions:
 Es traduiran tres llengües en cada sala: grec, anglés i una llengua d’Europa Central o de l’Est o una dels Balcans i el turc estarà probablement entre un 33% i un 50% de les sales depenent de la representació que hi haja de la delegació turca.
 Nombre de ponents que es traduiran per dia: al voltant de 600
 Percentatge de canvis d’última hora fora del programa oficial (canvi de ponents, cancel•lació de ponències, canvi en les llengües parlades a la sala) un 25% com a mínim comparat amb fòrums anteriors de les mateixes dimensions (un mínim de 40 a 50 sales amb traducció d’acord amb la previsió inicial que representen al voltant del 50% del total de sales disponibles en cas de triar l’aeroport).
 Finalització del programa oficial probablement una setmana abans o menys del FSE (just a temps per a la data límit d’impressió del programa)

Després de molts intents es va suggerir el següent:
 No vincular la llengua dels oients a la llengua dels ponents en el sentit que el nombre de cabines siga equivalent al nombre de llengües dels oients de manera que els ponents puguen expressar-se en més llengües de les que hi havia previstes per aquella conferència en particular. Naturalment, sí que és possible si hi ha almenys un intèrpret en una de les llengües “relé” de l’equip d’aquesta sala amb aquesta llengua com a llengua passiva. També insistirem en saber amb antelació suficient quina llengua farà servir el ponent, els demanarem la ponència si escau o un mínim esquema del discurs. Per aquest motiu hem participat en la construcció d’un formulari electrònic, el qual es farà servir per enregistrar els esdeveniments del FSE.
 No reduir el ràtio entre sala amb traducció i sala sense traducció per a no forçar la necessitat de traducció fora de les sales establertes.
 No multiplicar de manera excessiva el nombre de canals necessaris en l’àrea del FSE, la qual cosa podria donar lloc a una quantitat exagerada de possibles interferències i complicar la preparació.

Suggerim el següent: cada sala amb traducció en el FSE comptarà amb 5 cabines corresponents a 5 llengües dels oients. Per tant, hi haurà servei de traducció en 30 sales corresponents a 150 cabines. A banda d’aquestes cabines i per tal d’aconseguir un ràtio entre el 33% i el 50% entre sales amb traducció i sales sense traducció varem discutir també la possibilitat que en sales molt petites (50-60 persones o menys), 10 d’aquestes sales estaran equipades amb una cabina (un canal) per a dues llengües perquè depenent de la llengua utilitzada la gent puga agafar el receptor de FM o no. Si aquesta última solució sembla factible estalviarem unes 40 cabines. Evidentment varem remarcar que qualsevol decisió respecte al nombre de cabines té una repercussió enorme sobre el nombre d’intèrprets, raó per la qual cal planificar meticulosament i amb antelació suficient.

d) Enregistrament.

L’enregistrament de les conferències traduïdes en totes les llengües forma part del projecte ALIS. És més, el Fòrum Social Alemany està intentant dur a terme un projecte amb l’ajuda d’ALIS que permeta al Fòrum Social Municipal en Alemanya organitzar actes durant la setmana del Fòrum gràcies al material (vídeo i audio) facilitat a través d’internet. A més a més, el Projecte internacional de Memòria del FSE podria finançar part del projecte ALIS si aquest pot proporcionar una solució eficient per a l’arxiu i la indexació primer dels materials en brut, encara disponibles i per tocar, del FSE 2003. El sistema que s’hi utilitze estarà per descomptat disponible per al FSE 2006.

Alguns membres de Babels van remarcar la importància de seguir discutint aquesta qüestió amb tots els voluntaris per buscar una solució viable. Per descomptat, tots els materials haurien de ser anònims i autoritzats amb una llicència comuna creativa (atribució –no comercial – igual participació).

3- Mobilització i contacte

La mobilització a Grècia està en marxa però està pendent de confirmació durant els pròxims mesos.

El 15 d’octubre hi haurà una reunió en Romania amb el Fòrum Social Romanés. Hi participarà el Comité d’Organització Grec incloent Babels i Alis, que en són membres.

Pel que fa a Turquia, es treballarà amb el Fòrum Social Turc per acordar la publicació, a través del seus mitjans de comunicació i amb l’ajuda dels mitjans de comunicació de les organitzacions membres, d’una crida als voluntaris redactada a partir de la grega que ja està en circulació a Grècia a través dels mateixos mitjans. Es contactarà amb les organitzacions d’intèrprets i amb les escoles d’interpretació per tal d’aconseguir una major implicació.

Pel que fa a Rússia, es farà el mateix que amb Turquia d’acord amb les conversacions mantigudes amb els russos a l’AEP. S’estan coordinant alhora les mobilitzacions a Ucraïna, Bielorússia, Rússia i països Bàltics per tal d’obtenir ajuda en la mobilització especial per a la interpretació per part d’organitzacions d’aquesta àrea.

Respecte a Hongria, ja s’han establert contactes partint de la mateixa base. La propera AEP hauria de ser l’oportunitat, especialment per a aquesta llengua, per implicar-se més en l’elaboració global del projecte.

4- Selecció i qüestions de qualitat

SitPrep.
 El sistema de distribució compartit està desenvolupant-se un poc més amb el nou Punt de Distribució Física a Rússia i Turquia i un segon a Grècia.
 Els principis de preparació in situ es van detallar en reunions especials per tal d’exposar experiències anteriors en què es van fer servir.

Selecció
 Ens varem adonar que per a les cabines de llengües diferents a les esmentades anteriorment i, en especial per a la cabina IT, el període de mobilització correspon al període de selecció ja que per a IT, però probablement també per a FR, DE i ES, el nombre de voluntaris supera amb escreix la necessitat.
 En el cas de la cabina FR hi ha haver una discussió entre gent de França i gent de Turquia que treballa en aquesta cabina. Es va decidir donar-hi prioritat a gent de Turquia o d’altres països pròxims a Grècia abans que a Suïssa, Bèlgica i França. Depenent dels fons obtinguts d’aquesta manera buscarem possibilitar la participació d’intèrprets de cabina francesa del Senegal i de Mali que comencen a mobilitzar-se per al Polycentric FSM 2006 a Bamako (gener del 2006). (Es va celebrar una reunió especial amb el representant del Fòrum Social Africà que participava a l’AEP en relació amb aquesta qüestió i a les possibilitats d’implicació d’ALIS i de Babels. La pròxima setmana tindrà lloc a Bamako una assemblea preparatòria per al FSM 2006 a Mali.

La qualitat i la qüestió dels certificats
La proposta és que Babels no entregue cap certificat de participació al FSE 2006 d’Atenes. En cas que fos necessari, el Comité d’Organització Grec podria facilitar als voluntaris invitacions per a participar com a voluntari i emetre un certificat de voluntari del FSE. Convindria no emetre cap certificat més precís per tal d’evitar donar suport indirectament a les males pràctiques professionals que afavoreixen el creixement del “mercat negre” gràcies a un certificat de Babels per interpretar al FSE. De tota manera, les escoles d’interpretació podrien negociar un acord especial amb el Comité d’organització Grec si es necessita més.

Només s’ha proposat en concret la redacció d’un breu document durant les pròximes setmanes junt amb altres intèrprets professionals per explicar que les cabines mixtes (amb no professionals) són importants per a tots però que això no ha d’anar en detriment de la qualitat dels missatges que es tradueixen ni de l’ètica d’una professió.

5- La pròxima AEP

La pròxima AEP tindrà lloc a Viena del 5 al 8 de gener.

Ja s’han escollit les llengües per a la pròxima AEP: DE, EL, EN, FR, HU, RO, després d’un debat entre les organitzacions gregues i austríaques i les hongareses i les romaneses. S’utilitzaran els equips ALIS per a totes les llengües en la sala principal (la sala de l’AEP, l’única amb possibilitat de traducció)

El procés de treball amb aquestes llengües s’ha proposat de la següent manera:

1- ALIS ha de valorar-ne la viabilitat.
2- Les organitzacions austríaques que coordinen aquesta AEP han de comprovar que hi ha fons disponibles per a 6 intèrprets corresponents a les cabines EL, HU, RO i per que vinguen els voluntaris d’ALIS amb els equips.
3- El FS d’Àustria organitzarà pròximament una reunió amb intèrprets voluntaris a Viena per tal de començar la mobilització per a la pròxima AEP per iniciar un procés que permeta la participació de tants voluntaris com siga possible d’Àustria al projecte del FSE 2006.
4- A final assessment should be made in November in order to be able to publish an invitation stating clearly if there is only HU or HU and RO during the EPA for the organizations in Hungary (200 Km away) and in Romania (800 Km away) to come in number.

6- Report from Greek Babels Volunteer

Like what ever else happened in this EPA, the Babels network made a step forward.

And first of all we have a final date for the ESF. 6-7-8-9 of April. These dates are a little heavy for interpreters that work for the E.U But we don’t have yet a space even if everybody wants the old Airport and Babels first of all. But I think in a few days this will be solved.

a. On a political level diversity of languages was established a little further. Or maybe it has become more radical than ever. The Assembly agreed on the Babels proposition of announcing from now that in Athens we will have in every room a Booth dedicated to an Eastern European-Balkan language.

Tenint en compte que en cada sala en Atenes hi haurà una cabina grega i una d’anglesa, ens queden dues cabines per sala per al francés, l’alemany, l’italià, l’espanyol, l’àrab, etc. I, si el que el que ens diu el grup de mobilització turc és cert (i en porten 3.000), el turc ha d’estar al voltant del 50% en les cabines restants. Així, hi resten 2,5 cabines per sala per a llengües europees occidentals. Traduït a xifres parlem de 120 intèrprets grecs, 60 turcs i 120 de la regió est dels Balcans.

b. A nivell d’organització. Les delegacions de l’Europa de l’Est estaran encantades amb la idea i evidentment açò farà que es mobilitzen millor.

El 15 d’octubre hi haurà una reunió amb Romania amb gent del Fòrum Social Romanés. Adjunta a aquesta reunió hi haurà una altra per establir Babels-Romania. El grup d’expansió del FSE i especialment el grec tractaran d’organitzar aquest tipus de reunions a Macedònia, Bulgària i possiblement a Sèrbia/Montenegro. També estem en contacte amb el grup de mobilització rus.

Per organitzar millor l’expansió de Babels hem d’anomenar coordinadors per a les noves llengües per tal de treballar de manera més específica sobre aquesta qüestió. Evidentment, gairebé totes les persones (si no totes) seran gregues perquè han de viatjar per la regió.

Pel que fa a la qüestió general de propaganda, Babels-El distribuirà un cartell, pamflet i logotip en les diferents llengües de manera que tinguem una campanya pan-europea sobre Babels i la crida als voluntaris.

c. La pròxima AEP tindrà lloc del 5 al 8 de gener a Viena. Varem proposar que una de les llengües fos l’hongarés. Açò pot ajudar als nostres amics d’Hongria a trobar i mobilitzar Babels. Viena està suficientment prop com per a organitzar una reunió amb el Babels de la regió est, sempre que els paguem els bitllets per vindre a Viena. A més, el FSE de Viena provarà el sistema ALIS en totes les cabines.

d. He de deixar de banda un problema interessant que comença a aflorar. La llengua macedònia no existeix oficialment a Grècia! L’impacte polític de tenir cabines en macedoni serà enorme.

e. Ara ja tenim una xarxa de Babels Turquia. I el Fòrum Social Turc (que va prendre part en al nostra reunió) confirma que ajudarà a expandir la xarxa. Com que estan tractant de desplaçar-se ca a altres països excepte Istanbul faran una crida als voluntaris de Babels i encoratjaran els grups que participen al FST per tal que demanen implicació als seus membres. En la reunió de Babels al final de l’AEP els nostres amics turcs van posar de relleu el problema d’expedir certificats a intèrprets no professionals per treballar en el FSE. Es va deixar clar que els únics certificats que s’emetran seran els que necessiten els estudiants universitaris per justificar la no assistència a classe.

f. Una vegada més, el Comité d’Organització Grec va estar molt amable amb Babels (no és d’estranyar tenint en compte que vaig presentar l’informe del grup de treball sobre els aspectes pràctics europeus). Recordar-vos que des de l’estiu el FSE d’Atenes ha contractat una persona dedicada a Babels.

Panayotis Yulis
Babels-el


Si teniu alguna cosa a dir sobre aquest informe, o si voleu afegir informació o fer cap comentari podeu fer-ho al nostre Fòrum.

 
Versió per imprimir Versió per imprimir

A la mateixa secció

Κείμενο για Babels (en) | en fr
Texte de présentation de Babels (fr) | en en
Text presenting Babels (en) | en fr
ESF Program: Sunday, May 7 (en)
ESF Program: Saturday, May 6 (en)
ESF Program: Friday, May 5 (en)
ESF Program: Thursday, May 4 (en)
ESF Program: Wednesday, May 3 (en)
Language codes for Athens ESF 2006 (en)
Rapport par Babels-el sur les langues au FSE 2006 (fr) | en
Μήνυμα των Babels προς τους διοργανωτές σεμιναρίων (el) | en es fr
Información pedida a todos l@s orador@s del FSE (es) | el en fr
Information demandée à tous les organisateurs de plénières/séminaires (fr) | el en es
Advance Information Requested to all ESF Speakers and Organisers (en) | el es fr
INFO: Viyana’daki Avrupa Sosyal Forumu Hazırlık Toplantısında (tr) | de el en es fr it ru
INFO: Европейской Подготовотельной Ассамблей в Вене (ru) | de el en es fr it tr
INFO: Assemblea Preparatoria Europea a Vienna (it) | de el en es fr ru tr
INFO : Assemblée Européenne Préparatoire à Vienne (fr) | de el en es it ru tr
INFO: Europäische Vorbereitungsversammlung in Wien (de) | el en es fr it ru tr
INFO: Asamblea Preparatoria Europea de Viena (es) | de el en fr it ru tr
INFO: Ευρωπαϊκή Προπαρασκευαστική Συνέλευση της Βιέννης (el) | de en es fr it ru tr
INFO: Vienna European Preparatory Assembly (en) | de el es fr it ru tr
EPS (Evropski preliminaren sovet) - izve{taj od Istanbul EPS, maj 22/25 septemvri 2005 (mk) | bg ca cs de el en es fr it pl pt ro ru
Европейское Подготовительное Собрание (ЕПС) – Доклад с заседания ЕПС в Стамбуле, 22-25 сентября 2005 года. (ru) | bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ro
ΕΠΣ – Έκθεση από την ΕΠΣ της Ιστανμπούλ, 22 Μάη/ 25 Σεπτέμβρη 2005 (el) | bg ca cs de en es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Raport de la Adunarea Europeana de Pregatire (EPA) Istanbul, 22/25 septembrie 2005 (ro) | bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ru
EPA – Bericht aus Istanbul EPA, 22.-25. September 2005 (de) | bg ca cs el en es fr it mk pl pt ro ru
AEP (Assemblea preparatoria europea) – Rapporto dell’AEP di Istanbul, 22/25 settembre 2005 (it) | bg ca cs de el en es fr mk pl pt ro ru
AEP – Rapport de l’AEP d’Istanbul, 22 au 25 septembre 2005 (fr) | bg ca cs de el en es it mk pl pt ro ru
ЕПС (Европейска Подготвителна Среща)– Доклад от Истанбул EPA, 22 – 25 септември, 2005 година (bg) | ca cs de el en es fr it mk pl pt ro ru
Relatório de Istambul, APE, 22 /25 de setembro 2005 (pt) | bg ca cs de el en es fr it mk pl ro ru
Raport z Europejskiego Zgromadzenia Przygotowawczego (EPA) w Stambule, 22/25 września 2005 (pl) | bg ca cs de el en es fr it mk pt ro ru
AEP – Informe desde AEP en Estambul, del 22 al 25 de septiembre del año 2005 (es) | bg ca cs de el en fr it mk pl pt ro ru
EPS (Evropské přípravné shromáždění) - Zpráva z ESF v Istanbulu, z 22. - 25 května, září 2005 (cs) | bg ca de el en es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Report From Istanbul EPA, 22/25 September 2005 (en) | bg ca cs de el es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Reports from Prague EPA, May 27/29, 2005 (en)
Социальном Форуме 2006 года! (ru) | el en es fr
Participation au Forum Social Européen de 2006 ! (fr) | el en es ru
Foro Social Europeo 2006 (es) | el en fr ru
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ 2006 ! (el) | en es fr ru
Participation in the European Social Forum 2006 (en) | el es fr ru
logo_spip firefox css xhtml | Espai privat problemes | Mapa del lloc Web | top