babels logo
| | | |
Agenda
+ Babels meetings

Event-related
+ European SF
+ World Social Forum
+ FAME 2012 Alternative World Water Forum
+ Babels Intl. Meeting
+ Archives

Localised
+ Argentina
+ Brasil
+ Colombia
+ France
+ Italia
+ México
+ Perú
+ Uruguay
+ Tunisie
+ Egypt
+ Nederland

Long-term
+ SitPrep didactic DVDs
+ Transtrad
+ Lexicons
+ Interpretation equipment

Participate with Babels!
+ Deutsch
+ English
+ Español
+ Français
+ Italiano
+ Português
+ ελληνικά
+ Pусский
+ Română
+ Hrvatski
+ Magyar
+ Nederlands
+ Polski
+ Català
+ Latviešu


 Hlavní strana > Event-related > European SF > FSE-ESF 2006

[ bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ro ru ]

EPS (Evropské přípravné shromáždění) - Zpráva z ESF v Istanbulu, z 22. - 25 května, září 2005

(Datum: 8. října 2005)

Na přípravě této zprávy se podíleli Alexis, Ali, Bruno, Dora, Eugenie, Grégoire, Irma, Laurent, Maria, Marta, Nur, Panayotis, Spyros a Yaman.

 Jedná se o společnou zprávu ALIS a Babels.

Tato zpráva vychází z četných formálních i neformálních setkání s rozmanitými národními delegacemi, skupinami a sítěmi, s jednotlivými pracovními skupinami EPS i samotným EPS, stejně tak jako z našich četných vzájemných setkání.

Cílem této zprávy je poukázat na některé skutečnosti, které jsou pro EPS nové, stejně tak jako na různá rozhodnutí, která by měla být konfrontována s celými sítěmi i rozhodnutími EPS. Informcae níže buď potvrdí předešlý organizační model pro tento projekt nebo by ho mohly změnit.

Zpráva se skládá z několika částí:
1- Přesuny, ubytování a další a praktické informace
2- Organizace jazyků a kabin
3- Mobilizace a podpora
4- Otázky výběru a kvality
5- Příští EPS
6- Zpráva řeckých dobrovolníků Babels

Pokud na tuto zprávu chcete reagovat, přidat k ní informace nebo komentáře, neváhejte a využijte našeho Fóra.


1- Přesuny, ubytování a další a praktické informace.

a) Termíny

Příští Evropské socální fórum se bude konat od 6. do 9. dubna 2006. (Rozhodnutí EPS v Istanbulu)

b) Účastnící

Na ESF 2006 se očekává 50 000 účastníků.

c) Místo konání ESF

Stále se diskutuje o dvou místech konání: bývalé letiště, které se nachází na jihozápadě města a je dobře dostupné veřejnou dopravou, a univerzita v centru města. Organizačnímu výboru jsme vřele doporučili provést volbu co nejdříve, aby jednotlivé skupiny zapojené do tohoto projektu mohly začít konkrétně pracovat. Důrazně jsme trvali na tom, že upřednostňujeme letiště, a to ze dvou důvodů:
 Univerzita je příliš malá a bylo by nutné postavit mnoho velkých stanů. Proto by se četné konference odehrávaly v provizorních prostorách. Z naší předešlé zkušenosti víme, že v konferečních sálech zřízených ve velkých stanech je velice špatně slyšet řečníka a je těžké vytvořit vhodné pracovní podmínky.
 Staré letiště, právě z důvodu, že zde bývalo letiště, je velice čisté, pokud se jedná o radiové vlny v pásmu FM, a tak je mnohem snazší zde umístit zařízení ALIS.

Konečné rozhodnutí organizačního výboru by mělo padnout v nadcházejícím měsíci.

d) Ubytování

Ubytování pro dobrovolníky Babels zajistí organizační výbor. Pokud padne volba na bývalé letiště, mohlo by se ubytování dojednat v okolních městech. Ubytování bude formou solidárního bydlení (ubytování u soukromých osob) co nejblíže místu konání ESF. Ubytování by se rovněž dalo zajistit v penzionech v nedalekém městě (v případě konání na bývalém letišti).

e) Kabiny.

Kabiny budou sestaveny podle projektu ALIS. V místě konání ESF se nainstaluje 150 kabin a dalších 50 bude v záloze pro případ technických problémů v průběhu fóra. Všechny kabiny budou uzavřené. Běžná kabina na ESF 06 bude mít následující vybavení:
 2 židle a 1 stolek
 2 sluchátka
 2 mikrofony
 1 deska s 2 nezávislými stanicemi na nastavení
 1 emitor FM
Spojení mezi kabinami bude existovat nezávisle na přenosu po vlnách FM. Důrazně jsme trvali na vysoké kvalitě sluchátek.
Testy provedené tlumočníky v Instanbulu měly příznivé výsledky, ačkoli se zjistilo, že zvuk ve sluchátkách by měl být hlasitější a na ovládací panel by se mělo přidat nastavení hlasitosti. Kvalita příjmu v Istanbulských podmínkách, stejně jako jediné zařízení, které tam bylo, se budou muset důkladně vylepšit, protože lidé budou pravděpodobně poslouchat překlady celý den.

Babels by měl do 15. října připravit pokyny pro ALIS, týkající se mimojiné požadavků na kabiny (materiál, velikost atd.) a rozmístění kabin v jednotlivých konferenčních sálech.

f) Cesta

Organizační výbor ESF bude pro dobrovolníky Babels zajišťovat zpáteční lístky do Atén, kde se ESF bude konat. Diskutuje se o dvou možných řešeních: předem zaplacených jízdenkách (elektronických nebo podobného typu), nebo proplacení cesty v Aténách při příjezdu. Velký počet lidí má přijet z východní a střední Evropy, zemí Balkánu a Turecka, kde prostředky běžných lidí nestačí na to, aby zaplatili takovouto cestu předem, a stejný problém řeší mnoho lidí v jiných zemích, proto zastáváme stanovisko, že možnost předem zaplacených cest by se měla dále ještě přehodnotit a být připravená, přestože proplácení na místě bude běžně dispozici.

e) Pracovní podmínky

Opět se zdůraznilo, jak důležité jsou pracovní podmínky, protože dobrovolní pracovníci nejsou otroci. Je pochopitelné, že Socilální fórum je z mnoha důvodů zcela výjimečným okamžikem, měli bychom na sebe tedy vzít tu velkou zodpovědnost a v otázce pracovních podmínek být přímí. Padl návrh začít diskutovat o tomto tématu se všemi, kteří se jako dobrovolníci chtějí zůčastnit ESF 06, v prosinci, kdy podle nás budeme mít více konkrétních informací od řeckého organizačního výboru. Tak bychom mohli nejpozději v lednu vydat dokument, který by si všichni měli přečíst, než přistoupí ke konečnému rozhodnutí stát se dobrovolníkem na projektu ESF 06.

2- Organizace jazyků a kabin

a) Jazyky zemí Balkánu a zemí střední a východní Evropy

EPS přistoupilo na návrh pracovní skupiny pro rozšíření při ESF, aby v každé místnosti, kde se bude překládat, byla jedna kabina pro jazyk jedné země Balkánu, střední nebo východní Evropy.

Po četných rozhovorech s delegacemi Ruska, Maďarska a Rumunska, které předcházely schůzce pracovní skupiny pro rozšíření a návrhu pro EPS, se přistoupilo k tomuto řešení, aby se tak tomuto regionu dala jasně najevo přízeň EPS. Všichni to vnímali jako velmi progresivní návrh, který má již nyní zmobilizovat hnutí, skupiny, organizace a jednotlivce v tomto regionu, aby se již připravovali na ESF. Toto rozhodnutí má samozřejmě vážné důsledky na celý projekt, ať už se jedná o zařízení nebo organizaci tlumočení.

Národní delegace přítomné diskusi určily následující postup. Skládá se ze čtyř bodů.
 Identifikace minimálně jedné kontaktní osoby pro každý jazyk, která žije v některé z těchto zemí a je ve spojení s mobilizačním výborem či existujícím národním sociálním fórem a jeho organizacemi. (Počínaje dneškem do prvního týdne v říjnu.)
 Mobilizace a podpora prostřednictvím komunikačních prostředků různých organizací a mobilizačního výboru či existujících národních sociálních fór (od října do prosince), ale i utřídění kontaktů na skupiny profesionálních tlumočníků a jazykové nebo tlumočnické školy. Vyhodnocení mobilizace se předloží na příštím setkání pracovní skupiny pro rozšíření během příštího EPS, aby mohly jednotlivé delegace vyjednat kvóty pro jednotlivé jazyky.
 Volba a organizace dopravy (od prosince do února)
 Stanovení jazyků pro každou událost (od prosince do března). Zastáváme stanovisko, že tento proces by měl pokračovat během výstavby programu a mělo by se dohodnout setkání pro dokončení této záležitosti předtím, než se vytiskne program ESF.

b) Turecké a kurdské jazyky

Během debaty se odsouhlasilo, že otázkou potřeby a přítomnosti kurdských jazyků se budou zabývat zúčastnění turečtí dobrovolníci Babels a tureckého sociálního fórum, kam patří i kurdské organizace a Kurdové v dalších organizacích. V závislosti na konečném počtu přítomných tureckých kabin na ESF jsme navrhli, aby v případě potřeby byly kurdské kabiny počítány do kvóty pro turecké kabiny a nesnižoval se již tak nízký počet kabin pro ostatní jazyky jako španělština, němčina, italština a francouzština

c) Počet kabin v každém sále.

Omezení:
 V každém sále se bude tlumočit do těchto tří jazyků: do řečtiny, angličtiny a jednoho jazyka střední či východní Evproy či země Balkánu a pravděpodobně v 33% až 50% sálů do turečtiny, v závislosti na velikosti turecky mluvící delegace.
 Počet řečníků tlumočených za den: okolo 600
 Množství změn na poslední chvíli oproti oficiálnímu programu (změny řečníků, zrušení projevu, změna hlášeného výchozího jazyka) bude minimálně 25% na základě srovnání s předcházejícím fórem obdobné velikosti (minimálně 40 až 50 sálů s tlumočením, jak se původně plánovalo, bude představovat okolo 50% všech využívaných konferenčních sálů v případě konání na letišti)
 Dokončení oficiálního programu pravděpodobně týden či méně před ESF (právě včas, aby se dal program vytisknout v posledním možném okamžiku.)

Po mnohých pokusech byl učiněn návrh obsahující následující:
 Nespojovat jazyk obecenstva s jazykem řečníků, to znamená, že počet kabin bude odpovídat počtu jazyků pro pocluchače, aby řečníci mohli mluvit více jazyky než pouze tím, který bude naplánován pro tu danou událost. Toto je samozřejmě možné za předpokladu, že je přítomen alespoň jeden tlumočník, který bude pasivně ovládat jeden z relayových jazyků daného sálu. Rovněž budeme trvat na tom, abychom dopředu věděli, jakým jazykem bude řečník mluvit, abychom získali jejich projevy nebo osnovy projevu v tištěné podobě. Z tohoto důvodu jsme se účastnili na vytvoření elektronického formuláře, který se bude používat k registraci událostí ESF.
 Neměnit poměr mezi sály s tlumočením a bez tlumočení, aby se neupozorňovalo na potřebu tlumočení i mimo vybrané sály.
 Nevytvořit příliš mnoho kanálů potřebných v prostoru ESF, což by vedlo k ohromnému počtu možných rušení a ztížilo by to přípravu.

Navrhujeme následující: Každý dál na ASF 06 bude disponovat pěti kabinami, které budou odpovídat pěti jazykům pro posluchače. Tlumočení bude probíhat ve 30 sálech a tedy ve 150 kabinách. S ohledem na požadovaný poměr sálů s tlumočením a bez něj, který má být mezi 33% a 50%, jsme také diskutovali o možnosti, že 10 velmi malých sálů (pro 50-60 lidí či méně) bude vybaveno jednou kabinou (jedním kanálem) pro dva jazyky, a tak podle jazyka, kterým se bude mluvit, si lidé vezmou sluchátka či nikoliv. Pokud se toto poslední řešení projeví jako proveditelné, počet náhradních kabin klesne na 40. Také jsme samozřejmě zdůraznili, že jakékoli rozhodnutí o počtu kabin má obrovský dopad na počet tlumočníků, proto by se mělo plánovat s rozvahou a s potřebným předstihem.

d) Nahrávání.

Nahrávání překládaných konferencí ve všech jazycích je součástí projektu ALIS. Německé sociální fórum se navíc snaží za pomoci ALIS vytvořit projekt, který by měl umožnit místnímu sociálnímu fóru v Německu zorganizovat akce během týdne fóra, a to prostřednictvím zpřístupnění materiálu (audio a video) na internetu. Vedle toho by mezinárodní paměťový project ESF měl být s to financovat část projektu ALIS, pokud ten poskytne řešení nejprve pro archivaci zvuku a označení netříděného materiálu paměťového projektu ESF2003, který je stále k dispozici a není zpracovaný. Systém, který se takto použije, bude poté samozřejmě k dispozici na ESF06.

Někteří lidé v Babels zdůrazňují, jak je důležité o této záležitosti dále diskutovat se všemi dobrovolníky, aby se nalezlo vhodné řešení. Všechny materiály by samozřejmě měly být anonymní a mít licevci Creative Common license (označení – nekomerční – rovnocenně sdílené).

3- Mobilizace a podpora

V Řecku se vše dává do pohybu, ale je třeba, aby se v nadcházejících měsících úsilí ještě zvýšilo.

15. října se má v Rumunsku konat setkání s rumunským sociálním fórem. Zúčastní se i řecký organizační výbor, jehož členy jsou i Babels a Alis.

Pokud jde o Turecko, ve spolupráci s tureckým sociálním fórem se vypracuje se dohoda, která prostřednictvím svých komunikačních prostředků a také s pomocí komunikačních prostředků členských organizací uveřejní výzvu pro dobrovolníky, která byla narvžena podle vzoru řecké výzvy, která již stejným způsobem obíhá v Řecku. Naváží se kontakty s existujícími tlumočnickými orgnizacemi a školami, aby se mohlo pracovat na jejich dalším zapojení.

V Rusku se na základě rozhovoru s Rusy v EPS pravděpodobně odehraje to samé jako v Turecku. Mobilizace na Ukrajině, v Bělorusku, Rusku a pobaltských zemích podléhá společné koordinaci, což umožňuje jedinečnou mobilizaci pro tlumočení, aby mohlo získat pomoc od organizací v tomto regionu.

Maďarsko již stejným způsobem takové kontakty navázalo. Příští EPS by zvláště pro tento jazyk mělo být příležitostí se více zapojit do globálního budování tohoto projektu.

4- Otázky výběru a kvality

SitPrep.
 Systém sdílené distribuce se nyní díky jednomu Centru pro distribuci materiálů v Rusku a Turecku a druhému v Řecku rozvíjí o něco více.
 Zásady Sitprepu byly podrobně popsány během mimořádných setkání, na kterých se prezentovaly prozatímní zkušenosti s nimi.

Výběr
 Zaznamenali jsme, že pro kabiny jiných jazyků než těch, které již byly zmíněny výše, a zvláště pro ital ské kabiny, odpovídá období mobilizace obdobímu pro výběr, protože u italštiny,ale pravděpodobně i u francouzštiny, němčiny a španělštiny překračuje počet dobrovolníků, kteří se již účastnili, vysoce naše potřeby.
 Lidé z Francie diskutovali o francouzských kabinách s lidmi z Turecka, kteří v těchto kabinách pracovali. Rozhodlo se, že v těchto kabinách dostanou přednost lidé z Turecka či jiných zemí v blízkosti Řecka před lidmi ze Švýcarska, Belgie a Francie. Podle toho, jak vysoké získáme touto cestou finanční zdroje, pokusíme se umožnit účast ve francouzské kabině tlumočníkům ze Senegalu a Mali, kteří zahájili mobilizaci na polycentrické Světové sociální fórum 06 v Bamaku (leden 2006). (Uskutečnilo se setkání se zástupci afrického sociálního fóra účastnících se EPS a jednalo se o této záležitosti a možnostech dalšího zapojení Babels a ALIS. Přípravné setkání pro SSF 06 v Mali se bude konat příští týden v Bamaku.)

Otázka kvality a vydávání osvědčení
Návrh požaduje, aby Babels nevydával žádné osvědčení za účast na ESF 06 v Aténách. Řecký organizační výbor by v případě potřeby mohl poskytnout dobrovolníkům pozvánku k účasti jako dobrovolník a vydat osvědčení dobrovolníka ESF. Jakákoli detailnější osvědčení by se vydávat neměla, aby se tak nepřímo nepodporovalo zneužití úřední moci a zvláště se pak díky osvědčení Babels za tlumočení během ESF nepodporoval růst “šedého trhu”. Nicméně tlumočnické školy mohou v případě potřeby vypracovat zvláštní dohodu s řeckým organizačním výborem.

Nur především navrhl připravit během nadcházejíccích týdnů s profesionálními tlumočníky krátký dokument, který uvede, proč smíšené kabiny (s neprofesionály) jsou důležité pro nás pro všechny, ale je třeba,aby se nezhoršila kvalita překládaných zpráv a profesní etika.

5- Příští EPS

Příští EPS se bude konat od 5. do 8. ledna ve Vídni.

Jazyky pro příští EPS se už vybraly: němčina, řečtina, angličtina, francouzština, maďarština a rumunština, po diskusi mezi rakouskými, řeckými, maďarskými a rumunskými organizacemi. V hlavním sále (sál EPS, jediný s možností přetlumočení) se pro všechny jazyky bude používat zařízení ALIS.

Postup práce s těmito jazyky je následující:
1- ALIS musí posoudit, zda je to takto skutečně provediltelné.
2- Rakouské organizace, které toto na EPS koordinují, musejí ověřit, zda je dostatek prostředků na 6 tlumočníků pro řeckou, maďarskou a rumunskou kabinu a pro dobrovolníky ALIS, kteří by přivezli zařízení.
3- Rakouské SF brzy zorganizuje setkání s dobrovolnými tlumočníky ve Vídni, aby se zahájila mobilizace pro příští EPS a zahájil se proces, který by měl umožnit účast na ESF 06 pro co nejvíce dobrovolníků z Rakouska.
4- Závěrečné posouzení by mělo proběhnout v listopadu, aby se mohly vydat pozvánky, na kterých bude jasně stát, zda na EPS bude jen maďarština nebo maďarština a rumunština, aby mohly organizace v Maďarsku (200 km daleko) a z Rumunska (800 km daleko) přijet v hojném počtu.

6- Zpráva od řeckých dobrovolníků Babels

Ať se na tomto EPS událo cokoli, síť Babels učinila krok vpřed.

A nejdříve ze všeho, máme konečný termín ESF, 6. až 9. dubna. Tento termín trochu nevyhovuje tlumočníkům, kteří pracují pro EU. Ale prozatím ještě ani nemáme prostory, přestože všichni a především Babels chtějí bývalé letiště. Ale myslím si, že to se vyřeší za pár dní.

a. Rozmanitost jazyků se prosadila výrazně na politické úrovni. Anebo se stává radikálnější než kdykoli předtím. Shromáždění souhlasilo s návrhem Babels, že v Aténách bude v každém sále jedna kabina s jazykem východní Evropy nebo jazykem země Balkánu.

Vezmeme-li v potaz, že v každém sále v Aténách bude jedna řecká a jedna anglická kabina, zbývají tak dvě kabiny v každém sále na francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, arabštinu atd. A pokud je pravda to, co tvrdí turecká mobilizační skupina (že jich přijede 3000), bude muset přibližně v 50% zbývajících kabin být turečtina. Takto se sníží počet kabin s evropskými jazyky, protože počet stálých kabin bude 2,5 na sál. Použijeme-li čísla, jedná se o 120 řeckých tlumočníků, 60 tureckých a 120 z oblastí východní Evropy a Balkánu.

b. Jak to zorganizovat. Východoevropské delegace tím budou nadšené a samozřejmě jim to pomůže při mobilizaci.

15. října se bude v Rumunsku konat setkání lidí z rumunského sociálního fóra a při něm bude probíhat i další, kde se bude jednat o založení Babels v Rumunsku. Skupina pro rozšíření ESF a zvláště její řecká větev se pokusí zorganizovat obdobná setkání v Makedonii, Bulharsku a možná v Srbsku a Černé hoře. Také jsme v kontaktu s ruskou mobilizační skupinou.

Abychom mohli lépe rozvíjet Babels, musíme jmenovat koordinátory pro nové jazyky, abychom mohli na dané věci lépe pracovat. Většina osob (pokud ne všechny) budou samozřejmě Řekové, protože musí v této oblasti cestovat.

Pro všeobecnou propagaci vydá řecký Babels plakát, leták a logo ve všech možných jazycích, abychom mohli uskutečnit celoevropskou kampaň o Babels pro hledání dobrovolníků.

c. Příští EPS se bude konat od 5. do 8. ledna ve Vídni. Narhli jsme, aby jedním za jazyků byla maďarština. To může našim přátelům v Maďarsku pomoci založit a zmobilizovat Babels. Vídeň je dost blízko na to, abychom zorganizovali setkání s Babels z východního regionu, a to za předpokladu, že jim zaplatíme cestu do Vídně. I ESP ve Vídni bude ve všech kabinách testovat systém ALIS.

d. Musím se zmínit o zajímavém problému, který se objevil. Fakt, že budeme mít kabiny s Makedonštinou, bude mít dalekosáhlý politický dopad.

e. Nyní máme síť Babels v Turecku. A turecké sociální forum (které se zúčastnilo setkání) potvrdilo, že pomůže síti s rozšiřováním. Jelikož se snaží rozšířit do dalších měst vedle Istanbulu, budou pro Babels hledat dobrovolníky a podporovat skupiny účastnící se ESF v tom, aby požádali o pomoc své členy. Na setkání Babels na konci EPS naší turečtí přátelé upozornili na problém vydávání osvědčení neprofesionálním tlumočníkům za práci na ESF. Ujasnilo se, že se budou vydávat osvědčení pouze studentům vysokých škol, kteří potřebují omluvit svou neúčast ve výuce.

f. Řecký a evropský organizační výbor se k Babels opět zachoval přátelsky (Není to nic zvláštního, pokud vezmeme v potaz, že jsem prezentoval zprávu pracovní skupiny pro evropské záležitosti). Musím připomenout, že od léta si aténské ESF najalo osobu pro záležitosti Babels.

Panayotis Yulis
Babels-řečtina


Pokud chcete zareagovat na tuto zprávu, přidat informace či komentáře, neváhejte a využijte našeho Fóra.

 
Verze pro tisk Verze pro tisk

Ve stejné rubrice

Κείμενο για Babels (en) | en fr
Texte de présentation de Babels (fr) | en en
Text presenting Babels (en) | en fr
ESF Program: Sunday, May 7 (en)
ESF Program: Saturday, May 6 (en)
ESF Program: Friday, May 5 (en)
ESF Program: Thursday, May 4 (en)
ESF Program: Wednesday, May 3 (en)
Language codes for Athens ESF 2006 (en)
Rapport par Babels-el sur les langues au FSE 2006 (fr) | en
Μήνυμα των Babels προς τους διοργανωτές σεμιναρίων (el) | en es fr
Información pedida a todos l@s orador@s del FSE (es) | el en fr
Information demandée à tous les organisateurs de plénières/séminaires (fr) | el en es
Advance Information Requested to all ESF Speakers and Organisers (en) | el es fr
INFO: Viyana’daki Avrupa Sosyal Forumu Hazırlık Toplantısında (tr) | de el en es fr it ru
INFO: Европейской Подготовотельной Ассамблей в Вене (ru) | de el en es fr it tr
INFO: Assemblea Preparatoria Europea a Vienna (it) | de el en es fr ru tr
INFO : Assemblée Européenne Préparatoire à Vienne (fr) | de el en es it ru tr
INFO: Europäische Vorbereitungsversammlung in Wien (de) | el en es fr it ru tr
INFO: Asamblea Preparatoria Europea de Viena (es) | de el en fr it ru tr
INFO: Ευρωπαϊκή Προπαρασκευαστική Συνέλευση της Βιέννης (el) | de en es fr it ru tr
INFO: Vienna European Preparatory Assembly (en) | de el es fr it ru tr
EPS (Evropski preliminaren sovet) - izve{taj od Istanbul EPS, maj 22/25 septemvri 2005 (mk) | bg ca cs de el en es fr it pl pt ro ru
Европейское Подготовительное Собрание (ЕПС) – Доклад с заседания ЕПС в Стамбуле, 22-25 сентября 2005 года. (ru) | bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ro
ΕΠΣ – Έκθεση από την ΕΠΣ της Ιστανμπούλ, 22 Μάη/ 25 Σεπτέμβρη 2005 (el) | bg ca cs de en es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Raport de la Adunarea Europeana de Pregatire (EPA) Istanbul, 22/25 septembrie 2005 (ro) | bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ru
EPA – Bericht aus Istanbul EPA, 22.-25. September 2005 (de) | bg ca cs el en es fr it mk pl pt ro ru
AEP (Assemblea preparatoria europea) – Rapporto dell’AEP di Istanbul, 22/25 settembre 2005 (it) | bg ca cs de el en es fr mk pl pt ro ru
AEP – Rapport de l’AEP d’Istanbul, 22 au 25 septembre 2005 (fr) | bg ca cs de el en es it mk pl pt ro ru
ЕПС (Европейска Подготвителна Среща)– Доклад от Истанбул EPA, 22 – 25 септември, 2005 година (bg) | ca cs de el en es fr it mk pl pt ro ru
Relatório de Istambul, APE, 22 /25 de setembro 2005 (pt) | bg ca cs de el en es fr it mk pl ro ru
Raport z Europejskiego Zgromadzenia Przygotowawczego (EPA) w Stambule, 22/25 września 2005 (pl) | bg ca cs de el en es fr it mk pt ro ru
AEP – Informe desde AEP en Estambul, del 22 al 25 de septiembre del año 2005 (es) | bg ca cs de el en fr it mk pl pt ro ru
AEP – Informe de l’AEP d’Istanbul del 22 al 25 de setembre de 2005. (ca) | bg cs de el en es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Report From Istanbul EPA, 22/25 September 2005 (en) | bg ca cs de el es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Reports from Prague EPA, May 27/29, 2005 (en)
Социальном Форуме 2006 года! (ru) | el en es fr
Participation au Forum Social Européen de 2006 ! (fr) | el en es ru
Foro Social Europeo 2006 (es) | el en fr ru
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ 2006 ! (el) | en es fr ru
Participation in the European Social Forum 2006 (en) | el es fr ru
logo_spip firefox css xhtml | Vstup pro autory problemes | Mapa stránek | top