babels logo
| | | |
Agenda
+ Babels meetings

Event-related
+ European SF
+ World Social Forum
+ FAME 2012 Alternative World Water Forum
+ Babels Intl. Meeting
+ Archives

Localised
+ Argentina
+ Brasil
+ Colombia
+ France
+ Italia
+ México
+ Perú
+ Uruguay
+ Tunisie
+ Egypt
+ Nederland

Long-term
+ SitPrep didactic DVDs
+ Transtrad
+ Lexicons
+ Interpretation equipment

Participate with Babels!
+ Deutsch
+ English
+ Español
+ Français
+ Italiano
+ Português
+ ελληνικά
+ Pусский
+ Română
+ Hrvatski
+ Magyar
+ Nederlands
+ Polski
+ Català
+ Latviešu


 Strona główna > Event-related > European SF > FSE-ESF 2006

[ bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ro ru ]

Raport z Europejskiego Zgromadzenia Przygotowawczego (EPA) w Stambule, 22/25 września 2005

(Data: 9 października 2005)

Wstępną wersję niniejszego raportu opracowywali Alexis, Ali, Bruno, Dora, Eugenie, Grégoire, Irma, Laurent, Maria, Marta, Nur, Panayotis, Spyros oraz Yaman

 Jest to raport wspólny ALIS oraz Babels.

Raport ten został opracowany w oparciu o liczne oficjalne i nieoficjalne spotkania delegacji wielu narodów, grup i sieci z różnymi Grupami Europejskiego Zgromadzenia Przygotowawczego oraz z samym Europejskim Zgromadzeniem Przygotowawczym (EPA), jak również w oparciu o nasze liczne spotkania.

Celem raportu jest podkreślenie nowych możliwości dla Europejskiego Forum Społecznego (ESF), łączenie decyzji, które powinny być jeszcze przedyskutowane z całymi sieciami, z decyzjami już podjętymi przez EPA. Poniższe informacje potwierdzają lub też zmieniają wcześniejsze ramy organizacyjne projektu.

Raport składa się z następujących części:
1- Informacje praktyczne i logistyczne
2- Języki i organizacja tłumaczenia kabinowego
3- Mobilizacja
4- Wybór i kwestie jakości
5- Następne EPA
6- Raport greckich wolontariuszy Babels

Jeśli chciałbyś/ chciałabyś skomentować niniejszy raport lub dodać do niego jakieś informacje użyj naszego Forum.


1- Informacje praktyczne i logistyczne.

a) daty

Następne Europejskie Forum Społeczne (ESF) odbędzie się w dniach 6-9 kwietnia 2006. (Decyzja podjęta przez EPA w Stambule)

b) uczestnicy

Według prognoz w ESF w 2006 roku weźmie udział 50000 uczestników.
c) miejsce ESF

Pod uwagę brane są nadal dwie lokalizacje: stare lotnisko usytuowane na południowym- zachodzie miasta (dogodny dojazd komunikacją miejską) oraz uniwersytet znajdujący się w centrum miasta. Zalecaliśmy Organizatorom, aby dokonali wyboru jak najprędzej, tak aby wszystkie grupy zaangażowane w projekt mogły rozpocząć swoje przygotowania w oparciu o znajomość wszystkich szczegółów. Podkreśliliśmy, że w naszym mniemaniu lepszą lokalizacją byłoby lotnisko, za czym przemawiają następujące fakty:
 powierzchnia uniwersytetu jest zbyt mała i należałoby postawić wiele namiotów. W związku z tym, wiele konferencji odbyłoby się w miejscach charakteryzujących się nietrwałymi konstrukcjami. Z naszych przeszłych doświadczeń wynika, że używanie namiotów jako sal konferencyjnych zdecydowanie pogarsza warunki pracy i utrudnia słuchanie mówców.
 stare lotnisko, jako lotnisko, ma wolne pasmo FM, co zdecydowanie ułatwi rozmieszczenie sprzętu ALIS.

Organizatorzy powinni podjąć decyzję w nadchodzącym miesiącu.

d) Zakwaterowanie

Organizatorzy gwarantują wolontariuszom Babels zakwaterowanie. Jeśli wybrane zostanie stare lotnisko, wówczas w kwestii zakwaterowania mogą zostać zawarte umowy z pobliskimi miastami. Zakwaterowanie odbędzie się na warunkach gościnności (zakwaterowanie w domach) tak blisko miejsca, w którym odbywać się będzie ESF, jak to tylko możliwe. Część wolontariuszy może zostać ulokowana w domach w pobliskich miastach (w przypadku gdy wybrane zostanie stare lotnisko).

e) Kabina.

Kabiny zostaną skonstruowane przez ALIS. 150 kabin zostanie zainstalowanych w miejscu, w którym odbywać się będzie ESF, a kolejne 50 będzie dostępnych na wypadek problemów technicznych. Wszystkie kabiny będą zamykane. Typowe kabiny podczas ESF 2006 będą zawierały następujące wyposażenie:
 2 krzesła i 1 stół
 2 słuchawki
 2 mikrofony
 1 konsola z 2 niezależnymi zestawami do regulacji
 1 nadajnik FM

Przekaz pomiędzy kabinami odbywać się będzie niezależnie od transmisji FM. Przykładamy dużą wagę do jakości słuchawek.
Oceny tłumaczy obecnych w Stambule były pozytywne, aczkolwiek uznano, że dźwięk w słuchawkach powinien być głośniejszy a także, że regulacja dźwięku powinna znajdować się w panelu obsługi. Ponieważ tłumacze będą prawdopodobnie musieli pracować cały dzień ze słuchawką w uchu, będziemy nadal pracować nad jakością odbioru w warunkach takich jak w Stambule oraz nad sprzętem przywiezionym do Stambułu.

Do 15 października Babels powinien przekazać Alis dokument zawierający specyfikację kabin (używanych materiałów, rozmiaru itd.) oraz ich rozmieszczenia w salach konferencyjnych.

f) Podróż

Organizatorzy zorganizują dla wolontariuszy Babels transport do Aten, gdzie odbywać się będzie ESF. Ciągle brane są pod uwagę dwie opcje: wcześniej opłacone bilety (bilety elektroniczne lub ich odpowiedniki) lub zwrot kosztów w Atenach po przyjeździe wolontariuszy. Ponieważ przybyć ma wiele osób z Europy Środkowej i Wschodniej, a także Bałkanów i Turcji, gdzie przeciętnego człowieka nie stać na opłacenie z góry tego typu podóży i ponieważ sytuacja ta dotyczy także ludzi z wielu innych regionów, uważamy, iż wersja z wcześniejszymi opłatami powinna zostać oszacowana i przygotowana, nawet jeśli zwrot kosztów jest rozpatrywany w indywidualnych przypadkach.

e) Warunki pracy

Jeszcze raz podkreślono jak ważne są warunki pracy, jako że wolontariusze nie są niewolnikami. Jeżeli wszyscy rozumiemy, że Forum Społeczne, z różnych powodów, jest wyjątkowym wydarzeniem, wówczas powinniśmy wszyscy poważnie wziąć na siebie odpowiedzialność i w sposób przejrzysty określić warunki pracy. Zaproponowano, aby rozpocząć na ten temat dyskusje ze wszystkimi chętnymi oraz wszystkimi zgłaszającymi się jako wolontariusze na ESF 2006 w grudniu, kiedy to powinniśmy dostać od greckich organizatorów więcej konkretnych informacji. W takim przypadku, najpóźniej w styczniu moglibyśmy opublikować dokument, który mógłby przeczytać każdy człowiek przed ostatecznym podjęciem decyzji o zgłoszeniu się na wolontariusza na ESF 2006.

2- Języki i organizacja tłumaczenia kabinowego

a) Europa Wschodnia, Środkowa i języki bałkańskie

EPA przyjęło propozycję złożoną przez Grupę ds. Rozszerzenia ESF aby w każdej sali, w której będą odbywały się tłumaczenia, jedna kabina była poświęcona językom Europy Wschodniej i Środkowej oraz Bałkanom.

Po wielu dyskusjach z delegacjami rosyjską, węgierską i rumuńską poprzedzających spotkanie Grupy ds. Rozszerzenia i propozycję złożoną EPA, znaleziono ww. rozwiązanie w celu jasnego wyrażenia zobowiązań wobec tego regionu. Wszyscy uznaliśmy to za bardzo postępową propozycję, która ma na celu włączenie początkujących ruchów, grup, organizacji i jednostek pochodzących z tego regionu do przygotowań ESF. Decyzja ta niesie oczywiście za sobą poważne konsekwencje w odniesieniu do całego projektu, tak w zakresie organizacji tłumaczeń jak i wyposażenia.

Postępowanie zostało ustalone przez delegacje narodowe obecne podczas dyskusji.
Dzieli się ono na 4 etapy:
 znalezienie przynajmniej jednej osoby znającej dany język, związanej z danym krajem/ danymi krajami i powiązanej z komitetem organizacyjnym lub istniejącym narodowym Forum Społecznym i jego organizacjami (od dziś do pierwszego tygodnia października).
 organizacja i nawiązanie kontaktu przy pomocy środków przekazu organizacji oraz komitetu organizacyjnego lub istniejących Forum Społecznych (od października do grudnia) ale także poprzez nawiązywanie kontaktów z organizacjami profesjonalnych tłumaczy, szkołami tłumaczeń lub szkołami językowymi. Ocena organizacji nastąpi podczas kolejnego spotkania Grupy ds. Rozszerzenia, które odbędzie się podczas kolejnego EPA, tak aby wszystkie delegacje mogły ustalić limity poszczególnych języków.
 wybór i organizacja wycieczek (grudzień- luty)
 ustalenie języków dla każdego spotkania (grudzień- marzec). Zalecamy aby ustalenia te odbywały się podczas uzgadniania programu. Należy też zorganizować spotkanie aby dojść do porozumienia w ww. kwestii zanim wydrukowany zostanie program ESF.

b) Języki turecki i kurdyjski
Postanowiono, że sprawą zapotrzebowania na obecność języka kurdyjskiego zajmą się tureccy wolontariusze Babels zaangażowani w Tureckie Forum Społeczne, w którego skład wchodzą także kurdyjskie organizacje a także Kurdowie z innych organizacji. Uważamy, że jeśli zaistnieje zapotrzebowanie na kabinę kurdyjską, wówczas zostanie ona przydzielona z istniejącego już limitu, tak aby nie wywierać większej niż obecnie presji na języki takie jak hiszpański, niemiecki, włoski czy francuski. Będzie to zależne od rzeczywistego udziału kabin tureckich podczas ESF.

c) Liczba kabin w salach.

Ograniczenia:
 w każdej sali odbywać się będą tłumaczenia na 3 języki: grecki, angielski i 1 język Wspólnoty Europejskiej lub któryś z języków bałkańskich. Tłumaczenia na język turecki odbywać się prawdopodobnie będą w 33%- 50% sal, w zależności od liczebności tureckiej delegacji.
 liczba przemawiających, których wystąpienia będą tłumaczone: około 600 dziennie.
 poziom zmian dokonywanych w ostatniej chwili niezależnie od oficjalnego programu (zmiana mówcy, odwołanie wystąpień, zmiana wcześniej zadeklarowanego języka): minimum 25% w porównaniu z poprzednim Forum o podobnej wielkości (minimum 40- 50 sal z tłumaczeniem takim, jak wcześniej zaplanowane, co stanowi ok. 50% wszystkich dostępnych sal konferencyjnych, jeśli Forum odbywać się będzie na lotnisku).
 opracowanie ostatecznej wersji oficjalnego programu: prawdopodobnie tydzień przed ESF lub później (przed upływem ostatecznego terminu opracowania programu aby umożliwić jego wydrukowanie).

Po wielu próbach wysunięto następujące propozycje:
 nie łączymy języka słuchaczy z językiem mówcy. Oznacza to, że ilość kabin będzie odpowiadała liczbie języków, jakimi posługują się tłumacze, co umożliwi mówcom przemawianie w innych językach niż jeden, który zaplanowano na dane spotkanie. Oczywiście jest to możliwe tylko jeśli na każdy język w każdej sali przypada przynajmniej jeden tłumacz, który zna biernie dany język. Zależy nam również na tym, aby język, w którym odbywać się będzie przemówienie został wcześniej określony, a także abyśmy mogli zapoznać się wcześniej z pisemną wersją przemówienia lub przynajmniej z jego zarysem. W tym celu wzięliśmy udział w tworzeniu elektronicznego formularza używanego do rejestracji na spotkania ESF.
 nie zmniejszymy stosunku liczby sal z tłumaczami do sal bez tłumaczeń, aby nie zwiększać zapotrzebowania na tłumaczenia poza salami, w których tłumaczenie zostało zaplanowane.
 nie zwiększymy liczby kanałów potrzebnych na terenie, gdzie odbywać się będzie ESF, gdyż mogłoby to prowadzić do zbyt dużej ilości zakłóceń i w efekcie skomplikować przygotowania.

Nasza propozycja: podczas ESF 2006 w każdej sali z tłumaczeniem znajdować się będzie 5 kabin odpowiadających 5 językom słuchaczy. Tłumaczenia będą odbywać się więc w 30 salach, co odpowiada 150 kabinom. Dodatkowo, aby stosunek sal z tłumaczeniem do sal bez tłumaczenia osiągnął 33- 50%, rozważamy możliwość, aby spośród bardzo małych sal (50- 60 osób lub mniej), 10 było wyposażonych w jedną kabinę (jeden kanał) dla dwóch języków, ponieważ w zależności od języka słuchacze mogą przynieść, lub nie, odbiornik FM. Zaznaczyliśmy oczywiście, że liczba kabin ma duży wpływ na ilość potrzebnych tłumaczy i w związku z tym powinna zostać zaplanowana starannie i z dużym wyprzedzeniem czasowym.

d) Zapis.

Nagranie przetłumaczonej konferencji jest częścią zadania ALIS. Co więcej organizatorzy niemieckiego Forum Społecznego przy pomocy ALIS starają się umożliwić Lokalnemu Forum Społecznemu w Niemczech zorganizowanie w tygodniu, w którym odbywać się będzie Forum, spotkań z użyciem materiałów (wideo i audio) udostępnionych przez Internet. Dodatkowo międzynarodowy ESF Memory Project powinien sfinansować część projektu ALIS, jeśli w pierwszej kolejności umożliwi on dokładne nagranie i zaindeksowanie wciąż dostępnych i nietkniętych materiałów ESF 2003 Memory Project. W takim wypadku użyty system będzie oczywiście dostępny podczas ESF 2006.

Niektórzy członkowie Babels podkreślają konieczność przedyskutowania tej sprawy ze wszystkimi wolontariuszami w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Oczywiście wszystkie materiały będą anonimowe i licencjonowane na podstawie licencji Creative Commons (Attribution-NonCommercial-ShareAlike).

3- Mobilizacja

Mobilizacja trwa w Grecji, ale czekamy jeszcze na jej potwierdzenie w nadchodzących miesiącach.

15 października w Rumunii odbędzie się spotkanie z Rumuńskim Forum Społecznym. Wezmą w nim udział greccy organizatorzy, w tym Babels i Alis.

Podczas spotkania z Tureckim Forum Społecznym przedyskutowana zostanie sprawa przekazu przy użyciu środków przekazu Tureckiego Forum Społecznego oraz środków przekazu organizacji członkowskich; poszukiwanie greckich wolontariuszy w Grecji już odbywa się przy użyciu takich właśnie środków. W celu poprawy zaangażowania, nawiązane zostaną kontakty z istniejącymi organizacjami tłumaczy oraz ze szkołami tłumaczeń.

Według odbywających się podczas EPA rozmów z Rosjanami, postępowanie w sprawie Rosji będzie prawdopodobnie takie samo jak w przypadku Turcji. Mobilizacja na Ukrainie, Białorusi, w Rosji i w krajach bałtyckich jest koordynowana wspólnie i dopuszcza szczególną mobilizację tłumaczeń w celu otrzymania pomocy od organizacji z tego regionu.

W sprawie Węgier kontakty zostały już nawiązane na tych samych zasadach. Następne EPA powinno umożliwić, szczególnie osobom posługującym się tym językiem, dalsze zaangażowanie się w globalne tworzenie tego projektu.

4- Wybór i kwestie jakości

SitPrep.
 Dalszy rozwój dystrybucji jest możliwym dzięki powstałym punktom w Rosji, Turcji i Grecji.
 Podczas spotkania szczegółowo zostały przedstawione zasady Sitprep ("przygotowanie sytuacyjne"), dzięki którym można będzie wykorzystać w teraźniejszości przeszłe doświadczenia.

Wybór
 Zaznaczono, że w przypadku kabin innych niż wymienione wcześniej języki, a w szczególności w przypadku kabiny włoskiej, okres mobilizacji odpowiada okresowi selekcji, ponieważ w przypadku języka włoskiego, ale prawdopodobnie także francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, liczba zgłoszonych wolontariuszy znacznie przekracza zapotrzebowanie.
 W sprawie kabiny języka francuskiego odbyła się dyskusja pomiędzy Francuzami a Turkami pracującymi w tej kabinie. Postanowiono, że pierwszeństwo przed Szwajcarią, Belgią i Francją mieć będzie Turcja lub inne kraje sąsiadujące z Grecją. W zależności od dostępnych funduszy postaramy się umożliwić uczestnictwo w Forum tłumaczom języka francuskiego pochodzącym z Senegalu i Mali, którzy rozpoczynają mobilizację na Zdecentralizowane Światowe Forum Społeczne 2006 w Bamao (styczeń 2006). (W tej sprawie odbyło się specjalne spotkanie z reprezentantem Afrykańskiego Forum Społecznego, który brał udział w EPA. Przedyskutowane zostały też kwestie dalszego zaangażowania ALIS i Babels. Spotkanie przygotowawcze Światowego Forum Społecznego 2006 w Mali odbędzie się w najbliższym tygodniu w Bamako.)

Jakość i kwestie sporządzania certyfikatu

Zalecono, aby Babels nie wydawał żadnych certyfikatów uczestnictwa w ESF 2006 w Atenach. Greccy organizatorzy mogą, w razie potrzeby, dać wolontariuszom zaproszenia do wzięcia udziału w charakterze wolontariusza i wydać certyfikat wolontariatu ESF. Nie powinno się jednak wydawać żadnych bardziej szczegółowych certyfikatów, aby nie wspomagać w sposób pośredni nieprofesjonalnego zachowania umożliwiającego rozrastanie się "czarnego rynku" tłumaczeń dzięki certyfikatom wydawanym przez Babels za tłumaczenie podczas ESF. Bez względu na ten fakt, jeśli zajdzie taka potrzeba, szkoły tłumaczeń mogą współpracować z greckimi organizatorami. Nur zaproponował aby we współpracy z kilkoma profesjonalnymi tłumaczami, w przeciągu kilku tygodni, opracowany został zarys dokumentu przedstawiającego powody, dla których "mieszane" kabiny (z niezawodowym tłumaczem) są ważne dla nas wszystkich, jednakże nie powinny podważać jakości tłumaczeń oraz etyki profesji.

5- Następne EPA

Kolejne Europejskie Zgromadzenie Przygotowawcze (EPA) odbędzie się w Wiedniu w dniach od 1. stycznia do 8. lutego.

Na spotkaniu organizacji austriackiej i greckiej z węgierską i rumuńską wybrane zostały języki następnego EPA. Są to: niemiecki, grecki, angielski, francuski, węgierski, rumuński. W głównej sali (sala EPA- jedyna, w której możliwe są tłumaczenia) dla wszystkich języków zostanie wykorzystany sprzęt ALIS.

Zaproponowano następujący sposób postępowania z ww. językami:
1- ALIS musi dokładnie określić poziom realizacji.
2- Organizacje austriackie muszą sprawdzić czy dostępne są środki dla 6 tłumaczy kabinowych języków greckiego, węgierskiego i rumuńskiego a także dla wolontariuszy ALIS, którzy przyjadą ze sprzętem.
3- Wkrótce austriackie Forum Społeczne zorganizuje w Wiedniu spotkanie dla tłumaczy wolontariuszy, w celu rozpoczęcia mobilizacji na następne EPA, aby umożliwić jak największej liczbie wolontariuszy z Austrii wzięcie udziału w ESF 2006.
4- Ostateczne wyceny powinny pojawić się w listopadzie, aby umożliwić opublikowanie zaproszenia, w którym będzie napisane w sposób zrozumiały, czy podczas EPA będzie istniało zapotrzebowanie tylko na język węgierski czy też na węgierski i rumuński, aby organizacje z Węgier (oddalone o 200km) i Rumunii (800km) mogły się licznie zjawić.

6- Raport greckich wolontariuszy Babels

Sieć Babels zrobiła podczas EPA krok do przodu.

Po pierwsze ustalona została ostateczna data ESF: 6-7-8-9 kwietnia. Daty te mogą nie do końca odpowiadać tłumaczom pracującym dla UE. Nie zostało jednak ciągle ustalone miejsce, nawet jeśli wszyscy, a w szczególności Babels, opowiadają się za starym lotniskiem. Problem ten powinien zostać jednak rozwiązany w przeciągu kilku dni.

a. Z politycznego punktu widzenia zwiększyło się zróżnicowanie językowe. A może stało się ono bardziej radykalne niż kiedykolwiek wcześniej. Zgromadzenie przyjęło propozycję Babels aby ogłosić, że w Atenach w każdej sali znajdować się będzie kabina dla języka wschodnioeuropejskiego lub bałkańskiego.

Uwzględniając fakt, że w każdej sali w Atenach znajdować się będzie jedna kabina grecka i jedna angielska, w każdej sali pozostają również dwie kabiny dla języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, arabskiego itd. Jeśli prawdę mówią tureccy organizatorzy (a mówią o 3000 przyjezdnych), wówczas turecki musi zająć około 50% pozostałych kabin. To zmniejsza ilość kabin przeznaczonych dla języków zachodnioeuropejskich do 2,5 w sali. Oznacza to 120 tłumaczy greckich, 60 tureckich i 120 z regionu Europy Wschodniej i Bałkanów.

b. Poziom organizacji. Delegacje wschodnioeuropejskie będą zachwycone, co oczywiście pomoże im w lepszej mobilizacji.

15 października w Rumunii odbędzie się spotkanie z przedstawicielami rumuńskiego Forum Społecznego. Przy okazji tego spotkania odbędzie się też inne, którego celem będzie utworzenie Babels- Rumunia. Grupa ds. Rozszerzenia ESF a w szczególności jej grecki odpowiednik będzie starała się zorganizować podobne spotkania w Macedonii, Bułgarii a możliwe że także w Serbii i Czarnogórze. Jesteśmy również w kontakcie z rosyjską grupą mobilizującą.

W celu lepszej organizacji rozszerzenia Babels musimy wyznaczyć dla nowych języków koordynatorów, aby umożliwić lepsze opracowanie tej sprawy. Oczywiście większość (jeśli nie wszyscy) z tych osób będą stanowili Grecy, ponieważ będą oni musieli podróżować po naszym regionie.

W celu szerszej propagandy, Babels- Grecja rozprowadzi plakaty, ulotki i logo sporządzone we wszystkich językach, co umożliwi ogólnoeuropejską kampanię zachęcającą do zostania wolontariuszem.

c. Następne EPA odbędzie się w Wiedniu w dniach 5-8 stycznia. Zaproponowaliśmy aby jednym z języków był węgierski. Może to pomóc naszym przyjaciołom na Węgrzech w mobilizacji Babels. Położenie Wiednia umożliwia zorganizowanie spotkania z Babels ze wschodu, pod warunkiem opłacenia przez nas biletów do Wiednia. Co więcej, podczas ESF w Wiedniu we wszystkich kabinach wypróbowany zostanie system ALIS.

d. Pojawia się interesujący problem który wymaga naszej uwagi. Język macedoński nie istnieje oficjalnie w Grecji! Polityczny nacisk na wprowadzenie macedońskich kabin będzie olbrzymi.

e. Babels działa także w Turcji. Tureckie Forum Społeczne (TSF, którego przedstawiciele wzięli udział w naszym spotkaniu) potwierdziło, że wspomoże rozwój sieci. Jako że starają się oni działać nie tylko w Stambule ale także w innych miastach, wystosują apel do wszystkich, którzy chcieliby zostać wolontariuszami Babels i będą zachęcać członków grup biorących udział w TSF do dalszego zaangażowania. Podczas spotkania Babels, które odbyło się pod koniec EPA, nasi tureccy przyjaciele podkreślali problem związany z wydawaniem certyfikatów tłumaczom- amatorom pracującym podczas ESF. Ustalono, że jedynymi wydawanymi certyfikatami będą te wydawane studentom w celu usprawiedliwienia ich nieobecności na zajęciach.

f. Greccy oraz europejscy organizatorzy ponownie odnosili się do Babels z dużą życzliwością (nie jest to zadziwiające biorąc pod uwagę przedstawiony przeze mnie raport dotyczący europejskich praktyk pracujących grup). Chciałbym przypomnieć, że od lata ESF w Atenach zatrudnia osobę odpowiedzialną za współpracę z Babels.

Panayotis Yulis
Babels-el


Jeśli chciałbyś/ chciałabyś skomentować niniejszy raport lub dodać do niego jakieś informacje użyj naszego Forum.

 
Wersja do druku Wersja do druku

W tym samym dziale

Κείμενο για Babels (en) | en fr
Texte de présentation de Babels (fr) | en en
Text presenting Babels (en) | en fr
ESF Program: Sunday, May 7 (en)
ESF Program: Saturday, May 6 (en)
ESF Program: Friday, May 5 (en)
ESF Program: Thursday, May 4 (en)
ESF Program: Wednesday, May 3 (en)
Language codes for Athens ESF 2006 (en)
Rapport par Babels-el sur les langues au FSE 2006 (fr) | en
Μήνυμα των Babels προς τους διοργανωτές σεμιναρίων (el) | en es fr
Información pedida a todos l@s orador@s del FSE (es) | el en fr
Information demandée à tous les organisateurs de plénières/séminaires (fr) | el en es
Advance Information Requested to all ESF Speakers and Organisers (en) | el es fr
INFO: Viyana’daki Avrupa Sosyal Forumu Hazırlık Toplantısında (tr) | de el en es fr it ru
INFO: Европейской Подготовотельной Ассамблей в Вене (ru) | de el en es fr it tr
INFO: Assemblea Preparatoria Europea a Vienna (it) | de el en es fr ru tr
INFO : Assemblée Européenne Préparatoire à Vienne (fr) | de el en es it ru tr
INFO: Europäische Vorbereitungsversammlung in Wien (de) | el en es fr it ru tr
INFO: Asamblea Preparatoria Europea de Viena (es) | de el en fr it ru tr
INFO: Ευρωπαϊκή Προπαρασκευαστική Συνέλευση της Βιέννης (el) | de en es fr it ru tr
INFO: Vienna European Preparatory Assembly (en) | de el es fr it ru tr
EPS (Evropski preliminaren sovet) - izve{taj od Istanbul EPS, maj 22/25 septemvri 2005 (mk) | bg ca cs de el en es fr it pl pt ro ru
Европейское Подготовительное Собрание (ЕПС) – Доклад с заседания ЕПС в Стамбуле, 22-25 сентября 2005 года. (ru) | bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ro
ΕΠΣ – Έκθεση από την ΕΠΣ της Ιστανμπούλ, 22 Μάη/ 25 Σεπτέμβρη 2005 (el) | bg ca cs de en es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Raport de la Adunarea Europeana de Pregatire (EPA) Istanbul, 22/25 septembrie 2005 (ro) | bg ca cs de el en es fr it mk pl pt ru
EPA – Bericht aus Istanbul EPA, 22.-25. September 2005 (de) | bg ca cs el en es fr it mk pl pt ro ru
AEP (Assemblea preparatoria europea) – Rapporto dell’AEP di Istanbul, 22/25 settembre 2005 (it) | bg ca cs de el en es fr mk pl pt ro ru
AEP – Rapport de l’AEP d’Istanbul, 22 au 25 septembre 2005 (fr) | bg ca cs de el en es it mk pl pt ro ru
ЕПС (Европейска Подготвителна Среща)– Доклад от Истанбул EPA, 22 – 25 септември, 2005 година (bg) | ca cs de el en es fr it mk pl pt ro ru
Relatório de Istambul, APE, 22 /25 de setembro 2005 (pt) | bg ca cs de el en es fr it mk pl ro ru
AEP – Informe desde AEP en Estambul, del 22 al 25 de septiembre del año 2005 (es) | bg ca cs de el en fr it mk pl pt ro ru
EPS (Evropské přípravné shromáždění) - Zpráva z ESF v Istanbulu, z 22. - 25 května, září 2005 (cs) | bg ca de el en es fr it mk pl pt ro ru
AEP – Informe de l’AEP d’Istanbul del 22 al 25 de setembre de 2005. (ca) | bg cs de el en es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Report From Istanbul EPA, 22/25 September 2005 (en) | bg ca cs de el es fr it mk pl pt ro ru
EPA - Reports from Prague EPA, May 27/29, 2005 (en)
Социальном Форуме 2006 года! (ru) | el en es fr
Participation au Forum Social Européen de 2006 ! (fr) | el en es ru
Foro Social Europeo 2006 (es) | el en fr ru
Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ 2006 ! (el) | en es fr ru
Participation in the European Social Forum 2006 (en) | el es fr ru
logo_spip firefox css xhtml | Strefa prywatna problemes | Mapa strony | top